Rosin nr 1717

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten ROSIN nr 1717 †

Adlad 1720-03-01, introducerad 1720. Utdöd efter 1735.

Ätten blev genom ridderskapets och adelns beslut 1726-09-23 utesluten ur matrikeln.

Carl Fredrik Rosin. Kom i krigstjänst 1705. Korpral vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1707-02-04. Kvartermästare vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1709-08-24. Kornett 1710-02-04. Löjtnant 1710-02-13. Konfirmationsfullmakt 1710-07-29. Ryttmästare 1711-12-11. Konfirmationsfullmakt 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Adlad 1720-03-01 (introducerad 1720 mellan ätterna Fägerstråle, och Dalman). Deltog i det sk maktpartiet 1723 och måste fly, varefter hans vapen nedtogs på riddarhuset och han uteslöts ur matrikeln 1726-09-23. Han hade blivit illa sårad i slaget vid Hälsingborg och inlade stort beröm vid Ny Älvsborgs fästnings försvar. Flyktade till Norge, där han ägde och bebodde gården Follo i Örkedalen, omkring tre mil från Trondhjem, där landshövdingen friherre Daniel Tilas träffade honom 1735, för vilken han berättade att han fått konung Fredrik I:s rekommendation till konungen av Danmark om anställning, som han ock fick vid ett trondhjemskt regemente. Han var då barnlös. Gift med N. N., köpmansdotter från Trondhjem, vars moder hette Sofia Elisabet Norrmand, och som påstod sig vara av svensk släkt.

Källor

Schlegel och Klingspor, Den ointroducerade svenska adelns ättartaflor (1875).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.