:

Orcharton nr 681

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Orcharton nr 681 †

Natural. 1664-03-04, introd. s. å. Utdöd.


  • Johan Orcharton, natural. Orcharton, till Hagevik i Tjällmo socken Östergötlands län samt Kusthof och Ayakurbe i Kamby socken i Livland, som han bekom genom sitt gifte. Värvade vid polska krigets början 1655 av egna medel ett kompani på 132 man skotska knektar under livregementet och blev kapten därst. s. å. 15/9. Major 1658. Natural. svensk adelsman 1664-03-04 (introd. s. å. under nr 681). Överstelöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1674-03-06. Död 1684-11-03. Bevistade under polska kriget många belägringar och blev fången samt förlorade i fångenskapen allt vad han ägde. 'Han bevisade medelst konung Carl II:s i Storbritannien vidlyftiga brev och intyg, daterat Edinburg den 6 aug. 1663, att han var av gammal skotsk adel med sexton anor.' Gift med Elisabet Robertsson von Struan i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1646-04-28 i Stockholm med krigsrådet Adolf Fredrik Schletzer, adlad Schletzer, född 1615, död före 1661), dotter av arkiatern Jakob. Robertzonius, natural. Robertsson, och hans 1:a fru Margareta Blom.

Barn:

  • Carl. Fältväbel vid Östgöta infanteriregemente 1678-03-01. Fänrik därst. s. å. i maj. Löjtnant 1680-04-22. Avsked 1690-04-30.
  • Isabella, född 1655, död ogift 1733-04-24 på Johannisberg eller Hagevik i Tjällmo socken, Östergötlands län. Hon blev enl. Broocmans beskrivning om Östergötland 1704, efter sin halvsyster Christina Schletzer, ägarinna av Hagevik, vilket hon sedan försålde. Skänkte 1726 altartavlan till Tjällmo kyrka.
  • Anna Maria, döpt 1670-03-02 i Jakobs förs., Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: