Ridderkorp nr 1154

Från Adelsvapen-Wiki

1154.jpg


Adliga ätten Ridderkorp nr 1154 †

Adlad 1689-02-11, introd. s. å. Utdöd i början av 1700-talet. Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1Sa. 2Lk. 3Al.

  • Anders Korp. Fogde i Helsingfors' län 1555. Avsatt 1559. Tjänstgjorde 1565 på Dagö, varest han upprättat en vackebok. Kvartermästare på Hapsal. [3]
  • Son3:
  • Sigfrid Andreæ Korp. Kaplan i Sjundeå församl. i Finland. Kyrkoherde därst. 1642. Död 1677.

Barn:

  • Gabriel Sigfridsson Korp, adlad Ridderkorp. Hade studerat vid akademier och blivit tillbjuden magistertitel1, då han inträdde i tjänst vid Nylands kavalleriregemente 1654. Kornett därst. 1686-07-11. Löjtnant 1657-10-21. Regementskvartermästare 1677-09-19. Ryttmästare 1678-07-06 med konfirm.fullm. 1696-10-07. Adlad 1689-02-11 (introd. s. å. under nr 1154). Avsked med majors karaktär 1703-05-20. Sökte pension 1704. Död i Finland under stora ofreden. Köpte 1663-11-06 Abrahamsby ryttarhemman i Kyrkslätts socken och ägde Juopala i nämnda socken. 'Han hade i polska och danska krigen 1656 och 1657 samt i stormningen av Köpenhamn och sedermera i 1675 års började krigsoroligheter, särdeles på den preussiska expeditionen, låtit sig bruka, samt i alla fältslag, aktioner och partier uppfört sig såsom en tapper, oförtruten och vaksam soldat.'. Gift 1:o med N. N., död Oksala Gift 2:o före 1696 med Christina Lagermarck, död 1723, dotter av assessorn Johan Wassenius, adlad Lagermarck, och hans 1:a fru Maria Ekenberg.

Barn:

  • 1. Gabriel. Livdrabant. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1696-08-31. Löjtnant därst. 1700-11-12. Död ogift 1703-04-19 i Polen.
  • 1. Anna, levde änka 1694, men var död före 1729. Gift med kaptenlöjtnanten S ggert Jegge, död 1693 om hösten på sin gård Hila i Kyrkslätts socken.
  • 1. Margareta, död före 1729. Gift före 1690 med rusthållaren Liuttula
  • 1. Maria, född 167(8), begraven 1742 i Tyrväntö kapellkyrka. Gift med kommissarien Erik Reuter, född 168(5), begraven 1741 i samma grav.
  • 1. Maria Elisabet, levde 1744 jämte sin andra man Kuljoha Gift 1:o med kornetten vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente Mårten Winter, död 1708-05-00. Gift 2:o med ryttmästaren vid Nylands och Tavastehus läns ordinarie kavalleriregemente, majoren Nils Gabriel Wetterberg, född 1677 i Närke.2

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.