Rosenstolpe nr 1622

Från Adelsvapen-Wiki

1622.jpg


Adliga ätten Rosenstolpe nr 1622 †

Adlad 1719-06-25, introducerad 1720. Utdöd 1758-07-28.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Reuterwall, nr 1075.


  • Johan Retzius, adlad Rosenstolpe (son av Benedictus Nicolai Retzius, se adliga ätten Reuterwall, tab 2), född 1668-01-01 i Vånga prästgård, Östergötlands län. Gymnasist i Linköping. Student i Uppsala 1685-09-30. Inskriven i Svea hovrätt 1700. Extra ordinarie notarie vid Svea hovrätt 1702. Aktuarie 1706. Sekreterare 1714-01-08. Assessor 1716-06-26. Lagman och ordningsman i Härjeådalens lagsaga 1718-09-01. Adlad 1719-06-25 (introducerad 1720 under nr 1622). Åter assessor i Svea hovrätt 1719. Ledamot i lagkommissionen 1724. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1724. Vice president i Svea hovrätt 1743-06-30. Död ogift 1758-07-28 i Stockholm och begraven 1758-07-30 i Storkyrkan, varvid vapnet efter ett lämpligt tal krossades av hovrättsrådet Adlermark. 'Presidenten Rosenstolpe förordnades 1719 till ordförande i en kommissorialrätt angående uppkomna oroligheter i Stockholm. Var likaledes 1722 ordförande i en extra rätt rörande spel och dobbel, också i Stockholm, samt var året därpå ledamot i kommissionen, som var nedsatt till undersökning om de i Siklaby hållna olovliga religionssammankomsterna. Befordrade, såsom ledamot i lagkommissionen, med oupphörlig flit till större delen författandet av den nuvarande lagboken. Deltog vid riksdagarna i de hemligaste överläggningar i sekreta utskottet. Ville slutligen ej nyttja den honom erbjudna förmån att få begagna hästar och vagn från kungliga stallet samt undanbad sig att bliva RNO, emedan såsom han uttryckte sig, han ej några ridderliga gärningar gjort.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.