:

Ratzwill nr 1522

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ratzwill nr 1522 †

Adlad 1717-02-01, introd. 1719. Utdöd 1784-10-20.


1Lk. 2Hm. 3Oö.

TAB 1

Nils Ratzwill, adlad Ratzwill, född 1672-01-01 i Vänersborg, men bördig från Ungern. Reste 1703 utrikes och vistades vid åtskilliga hov, synnerligast det Braunschweig-Luneburgska. Volontär vid generalmajoren von Bothmers dragonregemente i hertigens av Braunschweig-Lüneburg tjänst s. å. Stabsadjutant vid de trupper, som stodo på värmländska gränsen under generallöjtnanten och guvernören Carl Gust. Mörner 1709. Stabsadjutant vid skånska armén 1710. Tillika stallmästare hos k. rådet och fältmarskalken, greve Magn. Stenbock s. å. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1711-01-17. Konfirm. fullm. 1716-10-06. Adlad 1717-02-01 (introd. 1719 under nr 1522). Exspektant1 1725-12-04. Majors avsked 1734-07-12. Död 1743-10-10 på Dömestorp och begraven i Hasslövs kyrka, Hallands län. Under sin tjänst i Lüneburg bevistade han fältslaget vid Höchstädt 1704. Gift 1717 med Catharina Sofia Meck, född 1687-08-27, död 1746-03-16 på Dömestorp och begraven s. å. 9/4 hos sin man i Hasslövs kyrka, dotter av översten Erik Johan Meck och Magna Birgitta Durell, samt syster till herrarna Meck, natural. Meck.

Barn:

  • Erik Johan, född 1718-02-20 på Borrby i likan, socken Kristianstads län. Fänrik. Död barnlös 1753-10-06. Gift med Magdalena Duncker, född 1720-05-01.
  • Magnus, döpt 1720-11-07 på Borrby. Levde ogift utan tjänst 1747.
  • Bengt, född 1724-04-06 på Dömestorp.
  • Magna Brita, döpt 1722-01-30 på Borrby.
  • Carl, född 1726-06-24, död 1739-10-02.
  • Magna Birgitta, född 1727-03-14, död 1743-10-10.

TAB 2

Nils (son av Nils Ratzwill, natural. Ratzwill, Tab. 1), född 1719-02-28 på Borrby. Volontär vid Bousquets regemente 1735. Rustmästare därst. s. å. Furir 1739. Förare 1740. Fältväbel vid Västerbottens infanteriregemente 1742-04-02. Fänrik därst. s. å. 9/6 och vid Östgöta infanteriregemente 1744. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1748-04-30. Kapten därst. 1752-10-30. Majors avsked 1754-11-00. Död 1782-12-03 på sin egendom Kullerstad i Mogata socken Östergötlands län. Han bevistade finska kriget på 1740-talet. Gift 1755-01-20 Rotenberg med Ulrika Fröling i hennes 2:a gifte (gift 1:o2 1749-01-06 med auditören vid Östgöta infanteriregemente, överauditören Peter Östensson, född 1718-07-07 i Skänninge3, död 17533), född 1733-06-23, död 1788-05-01 Låstad s pastorat av Linköpings stift Samuel Fröling och hans 1:a hustru Catharina Elisabet Klingenberg.2

Barn:

  • Catharina Sofia, född 1764-04-16 på Kullerstad, död där s. å. 22/4.
  • Erik Magnus, född 1767-11-22 på Kullerstad. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1783-05-28. Död 1784-10-20 och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: