:

Rålambstierna nr 530

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rålambstierna nr 530 †

Adlad 1651-03-21, introducera 1652. Utdöd 1666.

Prästsläkt från Uppsala ärkestift, som med all sannolikhet har gemensamt ursprung med friherrliga ätten Rålamb.


  • Magnus Oestonis Rhalambius eller Måns Östensson. Kyrkoherde i Valbo pastorat av Uppsala ärkestift. Död 1601 och begraven i kyrkan i Valbo pastorat av Uppsala ärkestift, varest han har sin gravsten. 'Var först en ivrig liturgiens förfäktare, men förkastade den sedan på Uppsala möte år 1593, då han var tillstädes och vars beslut han underskrivit.' Gift 1:o med Anna Andersdotter, dotter av prosten och kyrkoherden i Valbo, magister Andreas Erici. Gift 2:o med Margareta Nilsdotter i hennes 2:a gifte, dotter av herr Nils Bjur i Gävle och änka efter Jakob von Ganderin samt gift 3:e gången med Enevald Pedersson i Gävle.

Barn:

  • 1. Elias Magni Rhalambius, Gestricius. Professor i logik vid universitetet i Uppsala 1601 och i filosofi 1604. Universitetets rektor 1606-01-23–1607-04-11. Död 1608 före 17/3. 'Han var universitetets rektor, då Erik Göransson Tegel på konung Carl IX:s anstiftan år 1607 av honom narrade till sig originalet till Uppsala universitets privilegier, vilket dokument sedan ej återgavs, så länge bemälde konung levde. Har från trycket utgivit Propositiones nonnullae de artium liberalium causis (1602) och Problemata physica (1605).' Gift med Christina Olofsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kyrkoherden i Östervåla pastorat av Uppsala ärkestift Samuel Andreae Grubb i hans 1:a gifte, död 1662-06-09, och i detta gifte moder till assessorn Olof Samuelsson, adlad Wallenstierna), död 1618, dotter av ärkebiskopen i Uppsala Olaus Martini och Ragnild Håkansdotter.

Barn:

  • Magnus Rhalambius, adlad Rålambstierna, född 1606-12-09 i Uppsala (Rf.). Student i Uppsala 1621-10-00 (Um.). Auskultant i Svea hovrätt 1627-06-04. Vice fiskal Svea hovrätt 1631. Advokatfiskal i Åbo hovrätt 1632-10-29. Assessor i Åbo hovrätt 1633-10-24. Häradshövding i Vekkelaks och Vesilaks socknar, Finland 1646-07-20. Underlagman i Norrfinne lagsaga 1647 (Wå.). Häradshövding i Halikko härad 1653 (Wå.). Lagman i Norrfinne 1659 (At (RA).). Adlad 1651-03-21 (introduktion 1652 under nr 530). Död 1666-04-07 i Stockholm (Rf.) och begraven 1666-11-11 jämte sin fru i Åbo domkyrka samt slöt själv sin adlade ätt. Gift med Margareta Leuchovia, född 1618-08-12, död 1666 i Stockholm (Rf.), dotter av kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm Benedictus Petri Leuchovius, av samma släkt som adlade ätten Ehrengranat, och Elsa Olofsdotter.

Barn:

  • Elsa, död 1666-12-31 i Åbo och begraven 1667-03-12 i Åbo domkyrka. (Rf.) Gift 1661 med överstelöjtnanten Johan Bäck i Finland, nr 193, i hans 2:a gifte, född 1613, död 1679.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: