:

Primeroos nr 640

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Primeroos nr 640 död

Adlad 1653-08-10, introd. 1655. Utdöd 1674.


1 RA Biografica. 2Wrangel, Stockholmiana III, s. 91. 3Reduktionskollegit akt 149 (OA).

  • Skotsk adlig släkt, som utgrenat sig i ätterna Primrose af Currington, viscount Primrose och Primrose, earl of Rosebery (ännu levande). Till Stockholm inflyttade på 1640-talet handlanden Hans Primeroos (Primrose), som levde i juli 1653, men var död före 1664, kusin 3 till den adlade Henrik Primrose. Han gifte sig i nämnda stad 1:o 1644 med Kerstin Eriksdotter och 2:o 1650 med Ingrid Larsdotter samt efterlämnade i 1:a giftet en son Johan. 1 Han ägde huset Köpmangatan nr 15 i Stockholm, över vars ståtliga portal det Primroseska vapnet ännu ses. 2– En Archibald Primrose var 1625–1629 löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente

Litteratur: Personhistorisk tidskrift 1907, s. 91–92.


  • Henrik Primrose, adlad Primeroos, till Krångestad och Fettjestad, båda i Gammalkils socken Östergötlands län. Troligen född i Skottland. Kom i svensk tjänst såsom officer 1623. Majors fullm. 1638-04-05. Placerad på Östgöta infanteriregemente. Kommendant på slottet Johannisberg 1651-09-22 och ännu 1661-07-26. Adlad 1653-08-10 'eftersom han var av främmande adlig härkomst' (introd. 1655 under nr 640). Död 1669-11-17 (enl. annan uppgift död redan 1668)3 och begraven 1670-03-23 i egen grav norr om altaret i Gammalkils kyrka på samma gång som sin dotterdotter Barbro Park. Hans vapen uppsattes i kyrkan. Han erhöll 1645-06-11 och 1651-06-19 donation på sammanlagt sju och ett kvarts hemman i Gammalkils och Nykils snr, av vilka Krångestad och Fettjestad bebyggdes till säterier. Gift med Elisabet Edger (Egden), begraven 1671-10-12 i mannens grav i Gammalkils kyrka på samma gång som mågen Johan Park.

Barn:

  • Elisabet, död ung före 1649.
  • Margareta, nämnes som dopvittne första gången 1655-02-18. Levde 1677-11-26, men var död 1679-10-01. Gift 1665-10-15 Stjärnorp med hovmästaren hos greve Douglas Johan Park, född 1616-05-01, död 1670-05-10 och begraven 1671-10-12 i Primeroos'ska graven i Gammalkils kyrka
  • Henrik, döpt 1641-01-24 på Fettjestad. Levde utan tjänst. Död barnlös 1674 före 23/6 Fröö och begraven s. å. 15/11 samt slöt ätten på svärdssidan. Gift 1672-01-07 på Fröö med Brita Galle i Sverige, född 1620 på nämnda egendom, död där 1676, dotter av arklimästaren på Johannisberg Gunnar Galle i Sverige, och Beata Lilliehöök af Fårdala.
  • Fredrik, döpt 1645-10-14 på Krångestad, levde 1662, men nämnes icke därefter. (Måhända den icke namngivne, »wed Bremen uthi kronans tienst» avlidne son, som skulle begravas 1668.)3
  • Johan, begraven 1649-03-09 i Gammalkils kyrka på samma gång som brodern Jakob.
  • Jakob, döpt 1648-05-24 på Krångestad, begraven 1649-03-09 i Gammalkils kyrka
  • Barbro, nämnes som dopvittne 1658-01-24.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: