:

Nordenbielke nr 2212

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Nordenbjelke nr 2212)


Adliga ätten NORDENBIELKE nr 2212 †

Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R.F., introd. 1811. Utdöd 1814-05-12.


  • Anders Bogman, född 1672. Överlöjtnant vid amiralitetet i Göteborg 1717-02-21. Avsked 1720-02-17. Var död 1728. Gift med Margareta Lind, dotter av kyrkoherden Magnus Lind och Helena Jungberg.

Barn:

  • Lars Bogman, född 1697. Kapten vid amiralitetet i Göteborg 1755-03-09. Major samt inspektör över lotsverket därst. Död 1760. Han förde mars 1741– juni 1743 svenska ostindiska kompaniets skepp Calmar till Kanton i Kina och åter till Göteborg. Gift 1742 med Mariana Chapman, född 1722, död 1767, dotter av majoren vid Göteborgseskadern Tomas Chapman och Susanna Colson samt syster till vice amiralen Fredrik Henrik Chapman, adlad af Chapman.

Barn:

  • Lars Bogman, adlad Nordenbielke, född 1745-03-07. Elev i skeppsbyggeriet hos sin morbroder Fredr. Henr. Chapman 1762. Underskeppsbyggmästare 1770-02-09. Skeppsbyggmästare 1776-09-29 med majors värdighet vid flottorna. T. f. överskeppsbyggmästare 1788. Ord. överskeppsbyggmästare vid arméns flotta i Stockholm 1790. Överstelöjtnant vid flottornas konstruktionsstat 1793-11-27. RVO 1795-11-02. Överste vid flottornas konstruktionsstat 1805-05-04 och därigenom chef för konstruktionskontoret. Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R.F. (introd. 1811-04-10 under nr 2212). LKrVA. LYA 1810-11-21. LFrKA. Död 1814-05-12 utan söner och slöt således själv sin adl. ätt på svärdssidan. 'Han förfärdigade åren 1765–1768 gravyrerna till sin morbroders, den store Chapmans verk: Architectura Navalis Mercatoria och uppgjorde kalkylerna därvid. Var en utmärkt skicklig och mycket begagnad skeppsbyggmästare samt hade åren 1781–1790 under sin morbroders styrelse befattning med byggandet av linjeskeppen Kronprins Gustaf Adolf, Fäderneslandet, Äran, Dygden, Rättvisan, Ömheten, Försiktigheten, Tapperheten, Manligheten och Dristigheten, fregatterna Bellona, Minerva, Eurydice, Thetis, Galathée, Venus, Freja, Camilla, Iphigenie och Diana, repeterfregatten Ulla Fersen, kuttrarna Örn och Falk, jakterna Esplendian och Amadis, samt en gondol för konungen utom mindre fartyg, barkasser och jollar för arméns flotta.' Gift med Anna Margareta Ståhl, född 1762-06-29, död 1829-06-10 Svenneby, dotter av en egendomsinnehavare Ståhl och Anna Margareta Stenfelt.

Barn:

  • Mariana Viktoria, född 1793-05-01, död 1829-05-14 Ekenäs å. 29/5. Gift 1820-01-25 med kammarjunkaren, friherre Svante Banér, född 1797, död 1847.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: