:

Nerman nr 2321

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Nerman nr 2321 †

Adlad 1843-10-17 enl. 37 § R.F., introd. 1845. Utdöd 1888-10-19. I hjälmtäcket skall även ingå rött.


  • John Nerman, levde i slutet av 1600-talet. Gift med Anna [Öä].

Barn:

  • Per Nerman, född 1699. Skeppare och mätare i Halmstad. Död 1774. Gift 1729 i nämnda stad med Anna Dorotea Jönsdotter Kijlman, född 1705, död 1789 [Sgn].

Barn:

  • Jonas Nerman, född 1731. Landtullinspektor först i Halmstad, sedan i Borås. Gift med Ingeborg Borgström [Sgn].

Barn:

  • Johan Nerman, född 1761-10-31 i Halmstad. Student i Lund 1777. Jur. examen 1782-12-11. Hovrättsauskultant 1783-03-29. Häradshövding. Landssekreterare i Hallands län med assessors titel 1812-09-10. Bodde Gödestalund s socken, Hallands län. Död 1852-02-11 [Sgn]. Gift 1792-01-17 Sannarp s socken, Hallands län, med Margareta Christina Kuylenstierna, född 1765-10-26 Åbonäs, död 1798-04-09 på Gödestalund, dotter av majoren Claes Ulrik Kuylenstierna, och Maria Christina Lagercrantz.

Barn:

  • Claes Ulrik Nerman, adlad Norman, född 1792-10-05 på Gödestalund. Student i Lund 1809. Jur. examen i Uppsala 1813. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 14/7. Extra ordinarie notarie därst. 1814-11-11. Vice häradshövding 1816-04-22. Amanuens på advokatfiskalskontoret i nämnda hovrätt s. å. i nov. Häradshövdings n. h. o. v. 1818-05-11. Extra civilnotarie s. å. i nov. Kanslist 1821-12-10. Civilnotarie 1824-11-29. Häradshövding i Nordals, Sundals och Valbo häraders domsaga av Älvsborgs län 1827-05-04. T. f. polismästare i Stockholm 1830-05-21. Lagmans n. h. o. v. s. å. 27/8. RVO 1832-06-21 och RNO 1834-01-28. T. f. underståthållare i Stockholm 1836-10-25. T. f. justitiekansler 1837-04-21. Justitiekansler 1838-06-01. Landshövding i Kalmar län och på Öland 1840-03-28. Ståthållare på Kalmar slott 1843. Adlad s. å. 17/10 enligt 37 § R.F. (introd. 1845-10-11 under nr 2321). Död 1852-10-09 på Skälby landshövdingsboställe i Kalmar landsförsamling, Kalmar län. Gift 1829-10-29 med Amanda Olivia Melin, född 1812-06-16 (1813-12-19) i Göteborg, död 1899-01-27 i Stockholm, dotter av handlanden i Göteborg Gustaf Melin och Magdalena Catharina Holm.

Barn:

  • Johan Gustaf, adelsman vid faderns död 1852. Född 1830-11-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1847-12-04. Kadett vid Karlberg 1849-04-03. Utexaminerad 1850-11-16. Fanjunkare vid Kronobergs regemente 1851-01-02. Underlöjtnant därst. 1852-04-06. Transp. till livbeväringsregementet 1854-03-07. Avsked 1856-09-14. Överflyttade till Sydamerika och ingick i peruanska armén, inom vilken han befordrades till överste. Var därefter anställd som ingenjör och järnvägs byggare i Chile. Död där 1870-06-07. Han lär hava efterlämnat två döttrar i Chile. Gift med Isabella Wallén.
  • Olof Magnus, adelsman vid broderns död 1870 född 1832-09-08 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1847-12-20. Utexaminerad 1854-11-11. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet s. å. 24/11. Lärare vid gymnastisktortopediska institutet i Stockholm 1855–1885. Löjtnant vid nämnda regemente 1859-09-06. Kapten därst. 1869-09-02. RSO 1874-12-01. Avsked från regementet 1886. Död ogift 1888-10-19 Uppinge och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: