:

Palmencrona nr 1559

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Palmencrona nr 1559 †

Adlad 1718-07-06 introd. 1719. Utdöd 1725-03-04.

Båtmanska ättegrenen.


1Lk. 2At (So). 3[L. B. Bagge] De ofrälse Baggesläkterna i Sverige.

TAB 1

Anders Båtsman. Skeppare.

Barn:

  • Matts Båthman. Skeppare för stenbåtarna i Göteborg. Gift med Anna.

Barn:

  • Lars Båthman, adlad Palmencrona, född 1670-05-05 i Göteborg. Kofferdibåtsman 16901. Gick i engelsk örlogstjänst 1692. Styrman därst. 16991. Underlöjtnant vid amiralitetet i Göteborg 1700. Löjtnant i engelsk sold 1703-04-231706-08-00. Extra ordinarie skeppskapten vid göteborgska eskadern 1710-05-02. Konfirm.fullm.1 1716-07-28. Adlad 1718-07-06 jämte sina styvbarn Bryngel och Henrik samt Johanna Catharina, Maria Elisabet, Johanna Beata och Eva Christina Radhe, som blevo på hans adelskap adopt. (introd. 1719 under nr 1559). Kommendörkapten och sist kommendör vid amiralitetet. Död barnlös 1724-10-17 för egen hand och slöt således själv sin ättegren. 'Under sin tjänst på engelska flottan bevistade han bland annat åtskilliga träffningar i Västindien med flibustiärer (sjörövare). Upptog 1706 på Skagern det förolyckade skeppet Öland, vilket han med stycken och skeppsredskap bärgade och införde till Göteborg. Förskaffade slutligen 1709 i sept. och okt., då danskarna kort därefter vågade landstigningen i Skåne, tvenne gånger på egen bekostnad kunskap om deras förehavande.'. Gift med Ingrid Berling i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1682 med köpmannen och källarmästaren i Göteborg Jonas Radhe, se adliga ätten Gripenstedt, Tab. 4, född 1659, död 1706).

Radheska ättegrenarna.


TAB 2

Johanna Catharina Radhe, adlad och adopt. Palmencrona (dotter av Jonas Radhe, se adliga ätten Gripenstedt, Tab. 4), född 1685-01-28 i Göteborg, död 1751-02-25 i Uddevalla. Gift med handelsmannen i sistnämnda stad Christen Hammer.

TAB 3

Bryngel Radhe, adlad och adopt. Palmencrona (son av Jonas Radhe, se adliga ätten Gripenstedt, Tab. 4), född 1689-03-21. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarrevisionen 1708-01-002. Ord. kammarskrivare i militieavräkningskontoret2 1709-12-30. Bokhållare i krigskollegium 17142. Kammarförvaltare därst. 17152. Krigskommissarie vid krigsexpeditionen 1717-06-18. Kammarförvant s. å. 18/8. Adlad 1718-07-06 jämte sin styvfader Lars Båthman, sin broder Henrik och sina då levande systrar (introd. 1719 under nr 1559). Död ogift 1725-02-10 och slöt själv sin adl. ättegren samt begraven s. å. 13/2 i Kungsholms kyrka i Stockholm.

TAB 4

Maria Elisabet Radhe, adlad och adopt. Palmencrona (dotter av Jonas Radhe, se adliga ätten Gripenstedt, Tab. 4), född 1691-08-26, död 1772-08-29. Gift 1717-07-02 med professorn vid Lunds universitet Petrus Auriwillius, född 1677-11-13 i Gävle, död 1728-11-14 i Lund.

TAB 5

Henrik Radhe, adlad och adopt. Palmencrona (son av Jonas Radhe, se adliga ätten Gripenstedt, Tab. 4), född 1695-09-30. Adlad 1718-07-06 jämte sin styvfader Lars Båthman, sin broder Bryngel och sina då levande systrar (introd. 1719 under nr 1559). Köpman i Göteborg. Död ogift 1725-03-04 och slöt såväl sin egen adl. ättegren som hela ätten på svärdssidan.

TAB 6

Johanna Beata Radhe, adlad och adopt. Palmencrona (dotter av Jonas Radhe, se adliga ätten Gripenstedt, Tab. 4), född 1700-01-15, död 1763-08-00 i Göteborg och begraven s. å. 21/8. Gift 1:o med handelsmannen Herman Gieseke. Gift 2:o med mag. Carl Magnus Bärfelt, född 1704, död 1748.

TAB 7

Eva Christiana Radhe, adlad och adopt. Palmencrona (dotter av Jonas Radhe, se adliga ätten Gripenstedt, Tab. 4), född 1704-10-18, död 1790-02-11 i Uddevalla. Gift med råd- och handelsmannen i Uddevalla Fredrik Bagge i hans 2:a gifte (gift 1:o 1715-02-23 med Torborg Hammar)3, född 1676, död 1748-02-24 i Uddevalla.3

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: