:

Malmsköld nr 2072

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Malmsköld nr 2072 †

Adlad 1770-01-26, introducerad 1776. Utdöd 1810-06-13.


  • Olof Ersson. Borgare och handelsman i Stockholm. Hans söner kallade sig Malmström.

Barn:

  • Peter Malmström. Reste i ungdomen utrikes såsom page hos generalen, greve von Königsmarck. Tjänte sedermera vid krigsstaten så i franska, som venetianska armén samt, efter hemkomsten, vid den svenska, där han slutligen blev kapten. Död 1697-11-00. Gift med Brita Berg, dotter av gruvdelägaren i Dannemora bergslag, inspektören Bengt Ersson Berg och hans 2:a hustru Christina Hofstadia samt syster till lagmannen Benjamin Dannerberg, adlad Dannerhielm.

Barn:

  • Per Gustaf Malmström, adlad Malmsköld, född 1698-03-25 i Stockholm. Skrivare vid amiralitetsartillerikontoret i Karlskrona 1716. Ordinarie kammarskrivare i kammarkontoret i Karlskrona 1727-09-12. Amiralitetskamrerare vid örlogseskadern i Stockholm 1736-07-06. Överkommissarie vid amiralitetet 1758. Extra ordinarie amiralitetskammarråd 1761-11-03. Ordinarie 1769-11-07. Adlad 1770-01-26 introducerad 1776 under nr 2072). Avsked 1776. Död 1780-08-10 i Karlskrona. Gift 1730 med Catharina Margareta Engelbrecht, född 1702, död 1786-03-05 i Karlskrona, dotter av handelsmannen i Karlskrona Johan Ernst Engelbrecht och Dorotea Kock från Hamburg.

Barn:

  • Benjamin Casper, född 1731-12-20 i Karlskrona. Arklimästare vid amiralitetet 1743. Livdrabant 1748-11-23. Fortifikationsofficer vid fästningsbyggnaden på Sveaborg 1751. Fänrik vid Crohhielmska regementet 1754-07-29. Löjtnant vid Crohhielmska regementet 1754-12-30. Stabskapten vid Björnbergska regementet 1766-04-22 och vid Hessensteinska regementet 1768-05-02. Regementskvartermästare vid Hessensteinska regementet, då Gyllengranatska regementet 1772-06-17. RSO 1772-05-28. Kapten med kompani 1775-03-08. Sekundmajor med kompani, då von Saltzas regemente 1780-06-07. Premiärmajor därstädes. 1784-03-24. Överstelöjtnant 1787-07-31. Tillika kommendant på Älvsborgs fästning. Överste i armén 1792-05-17. Kommendant i Göteborg 1793. Avsked 1796-10-28 med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén. Ledamot av krigshovrätten. Död ogift natten till 1810-06-13 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt begraven 1810-06-16 i Klara kyrka, varvid vapnet krossades av förste expeditionssekreteraren Gust. von Schantz.
  • Inga Dorotea, född 1733-07-03, död 1811-06-24 i Karlskrona. Gift 1751-11-24 i Stockholm med vice amiralen Carl Tersmeden A, född 1715, död 1797.
  • Ulrika Charlotta, född 1735, död ogift 1817-09-07 i Karlskrona.
  • Johan Gustaf, född 1741-08-23 (1739-08-14) i Karlskrona. Antagen i tjänst vid amiralitetet 1749-12-30. Medelstyrman vid amiralitetet 1755-03-15. Överstyrman 1755-09-16. Löjtnant 1758-04-25. Kaptenlöjtnant 1765-11-27. RFrOPlemér. RSO 1772-05-28. Major vid amiralitetet 1773-09-24. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1779-02-10. Omkom ogift 1781-08-20, då svenska örlogskeppet Sofia Albertina, vilket han såsom chef kommenderade, strandade och med större delen av besättningen gick i sank vid Texeln på holländska kusten. Han bevistade på franska flottan kriget mot England.
  • Tre barn dessutom, vilka dogo i yngre åren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: