:

Möllerhjelm nr 2202

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten MÖLLERHIELM nr 2202 †

Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1846-09-27.


  • Jakob Möller. Inkom från Tyskland och blev först gjutare vid Åkers styckebruk, sedan bonde i Mörlsjölorp i Länna socken, Södermanlands län. Död där 1721-04-30, 57 år gammal. Gift med Elisabet Jakobsdotter.

Barn:

  • Jakob Jakobsson Möller, född 1696. Bonde i Mörtsjötorp. Död där 1758-07-28. Gift med Kerstin Eriksdotter, född 1705-09-25.

Barn:

  • Johannes Möller, född 1738-03-05 i Mörtsjötorp. Skolpilt i Strängnäs 1749. Gymnasist därst. 1752. student i Uppsala 1760-02-23. Filosofie magister därst. 1764. Prästvigd 1766-10-22. Extra ordinarie bataljonspredikant vid Södermanlands regemente s. å. 23/11. Adjunkt vid Ulrika Eleonora församl. i Stockholm 1767-01-00 t o m hösten 1768. Domestikus hos biskop Serenius i Strängnäs 1768. Ord. bataljonspredikant vid förutn. regemente 1772-10-20. Kyrkoherde i Västerhaninge pastorat av Strängnäs stift 1776-09-11. Professors n. h. o. v. 1785-10-11. Honorär prost 1787-12-19. Teol. doktor 1793-03-08 vid jubelfesten i Uppsala, promov. därst. s. å. 6/6. Biskop på Gotland 1796-07-07. LNO 1805-08-01. Död s. å. 10/12 i Visby. 'Han uppfördes vid pastorsledigheten i Kumla och Hallsberg 1790 i första förslagsrummet, men vid en senare ledighet därst. 1793 fick han genom domprosten Barckmans intriger, icke något förslagsrum, oaktat han under tiden erhållit teol. doktorsvärdigheten samt ökat sina förtjänster medelst flera utgivna teologiska skrifter. Hörde till förra århundradets bästa teologiska skriftställare inom riket, och av hans många arbeten äro mest anmärkningsvärda en större och en mindre kyrkohistoria samt en större och en mindre katekes, flera gånger ånyo upplagda, avhandling om ett rätt predikosätt, utkast till predikningar över evangelierna, 3 årgångar, samt läsning i blandade religionsämnen, 8 delar.' Gift 1:o 1781-07-04 med Ulrika Charlotta Wikman, död 1783-06-19 dotter av direktören och medaljören Carl Johan Wikman och hans 1:a hustru Helena Maria Gabrielsdotter Avelin. Gift 2:o 1786-05-19 Järinge med friherrinnan Ulrika Strömberg, född 1759-04-06, död 1821-05-27, dotter av kammarherren, friherre Ulrik Alexander Stromberg, och hans 2:a fru Christina Bergbom.

Barn:

  • 2. Axel Johan Adam Möller, adlad Möllerhielm, född 1787-01-10 i Västerhanninge socken, Stockholms län. Sergeant vid Göta garde 1803-01-30. Livdrabant hos hertig Carl s. å. 10/2. 2. Löjtnant vid livregementsbrigadens grenadjärer 1806-05-05. Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 4/10 under nr 2202). Stabskapten vid nyssn. grenadjärregemente 1811-01-15. Konstit. major därst. 1814-05-00. Konfirm.fullm. s. å. 12/7. RSO 1814-11-16. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11. 1. Major vid livregementets grenadjärkår 1821-06-10. Överste i armén 1828-02-20. Överste och chef för Västmanlands regemente 1836-01-28. Generaladjutant s. å. 4/7. Generalmajor 1837-09-01. T. f. president i krigskollegium s. d. LKrVA s. å. T. f. överståthållare i Stockholm 1838-07-21. KSO s. å. 8/11. KmstkSO 1841-07-04. Entledigad från förvaltningen av överståthållarämbetet 1842-10-29. Generalbefälhavare i 6. militärdistriktet 1844-09-19. Död 1846-09-27 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt på svärdssidan. Han blev den 19 april 1808 i träffningen vid Torerud i Norge blesserad i vänstra benet samt fången. Gift 1815-11-28 i Stockholm med Brita Maria Gardell, född 1785-03-25 död 1875-04-21 i Stockholm, dotter av biskopen i Visby, doktor Nils Gardell och Brita Maria Fåhræus.

Barn:

  • Carl Axel Johan, född 1816. Drunknade 1830-07-29 vid Essingen i Mälaren nära Stockholm.
  • Maria Ulrika Hilda Clementina, född 1818-07-20. Död 1897-05-10 i Växjö. Gift 1841-06-22 i Stockholm med justitiekanslern, landshövdingen i Jönköpings län, KmstkNO m. m., Arvid Gustaf Faxe, född 1799-08-28 i Karlskrona, död 1882-04-23 i Jönköping.
  • Enny Leontine Magdalena, född 1820-08-12 i Stockholm, död där 1900-08-26. Gift 1837-12-16 i nämnda stad med översten Carl Fredrik Vilhelm Tuné, adlad von Tuné, född 1789, död 1854.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: