:

Lohielm nr 1302

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lohielm nr 1302

Adlad 1693-03-27, introducerad 1697.


 • Litteratur: Genealogiska samfundets i Finland årsskrift 1925.

TAB 1

Knut Palttu. Borgare i Åbo. Död före 1624, då hans änka nämnes.

Barn:

 • Tomas Knutsson Palthenius, född 1602. Kaplan i Åbo stadsförsamling. 1633. Kyrkoherde i Sääksmäki 1635. Suspenderad från tjänsten 1660, men efter någon tid återinsatt. Begraven 1685-01-22 i Sääksmäki kyrka. Gift med Anna Nöding, död före 1675, dotter av ryttmästaren Hartvig Nöding, broder till överstelöjtnanten Henrik Nöding, naturaliserad von Nöding, och Margareta von Strijk.

Barn:

 • Göran Palthén, adlad Lohielm. Löjtnant. Död 1703. Se Tab. 2.

TAB 2

Göran Palthén, adlad Lohielm (son av Tomas Knutsson Palthenius, Tab. 1), till Lotila i Sääksmäki socken. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1675. Kvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1679-09-00. Kornett 1682. Adlad 1693-03-27. (Introducerad 1697 under nr 1302). Löjtnant ¤1 1700-11-12. Död 1703-02-00 i Narva av sår erhållna i en strid med ryssarna på nyårsnatten. ¤1 Gift omkring 1682 med Catharina Sass, född 1663, död 1693-07-23 på Lotila och begraven 1695-04-07 i Sääksmäki kyrka, dotter av majoren Henrik Sass, och hans 1:a fru Margareta Ogilwie.

Barn:

 • Anna Maria, döpt 1685-03-25, död 1685-05-07 och begraven 1685-11-22 i Sääksmäki kyrka
 • Patrik, född 1686. Fänrik. Död 1706. Se Tab. 3
 • Gustaf, född 1689-03-06 på Lotila och begraven 1704-02-02 i Sääksmäki kyrka
 • Hans Henrik, född 1692-04-24, död 1692-08-25.

TAB 3

Patrik (son av Göran Palthén, adlad Lohielm, Tab. 2), döpt 1686-06-12 i Sääksmäki. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1703-07-27. Permitterad 1703-10-00 till Finland och inställde sig ej åter vid regementet ¤1. Uppgives hava blivit fänrik. Död 1706 under Viborgs belägring och begraven 1707-02-24 i Sääksmäki kyrka. Gift med Elsa Floor i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1712 med sergeanten Clemens Portan), dotter av kamreraren Hans Floor och Elisabet Brand.

Barn:

 • Hans Göran, född 1704-03-03 på Lotila, död på Lotila 1715-07-14.
 • Gabriel, född 1705. Korpral. Död 1744. Se Tab. 4

TAB 4

Gabriel (son av Patrik, Tab. 3), född 1705-05-16 i Sääksmäki socken. Soldat vid Tavastehus läns infanteriregemente 1726-01-28. Uppgives hava blivit korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente. Bosatt Eskola Död 1744-05-21 i Sverige, under det regementet var kommenderat till Skåne. Gift med Agneta Mårtensdotter, född 1707, levde ännu 1747 i Tarinmaa i Janakkala socken.

Barn:

 • Johannes, döpt 1728-04-14 på Napiala, liksom syskonen, död 1754.
 • Helena, döpt 1732-03-28 på Napiala, begraven 1732-05-05 i Janakkala socken.
 • Ett barn, begraven 1734 i Janakkala socken.
 • Gabriel, döpt 1734-02-19 på Napiala. Dagsverkskarl först i Janakkala socken, sedan i Hauho socken, dit han flyttade 1756. Frivillig vid Björneborgs regemente 1770-08-19, men avfördes ur rullorna 1773-03-24. Död ogift 1793-07-13 i Ämmätsä i Luopiois socken.
 • Ett barn, född 1736, döpt på Napiala, begraven 1740 i Janakkala socken.
 • Erik, född 1742, döpt på Napiala. Torpare. Se Tab. 5

TAB 5

Erik (son av Gabriel, Tab. 4), född 1742-05-08 i Janakkala. Frivillig vid Björneborgs regemente, premiärmajorens kompani 1770-07-29. Avsked vid generalmönstringen 1789-02-06. Var redan 1766 bosatt i Kollola i Pälkäne socken, varifrån han flyttade till Hauho 1770. Vidare 1774 till Messuby och 1797 till Vesilaks socken, där han var torpare å Oravanlinna i nuvarande Sakois by. Död mellan 1824 och 1832 i Vesilaks. Gift 1773-01-01 i Hauho med Elisabet Nylander, född 1739, död 1814-12-23 i Vesilaks, dotter av skräddaren Henrik Nylander och Beata (Margareta) Belitz.

Barn:

 • Otto Erik, född 1774. Torpare. Död 1843. Se Tab. 6

TAB 6

Otto Erik (son av Erik, Tab. 5), född 1774-12-01 i Messuby socken. Torpare å Oravanlinna. Död å Oravanlinna 1843-11-12. Gift antagl. i början av år 1807 med Maria Eriksdotter, född 1778-01-01 i Vesilaks, död i Vesilaks mellan 1823–1832, dotter av hemmansägaren Erik Eriksson och Eva Stina Henriksdotter.

Barn:

 • Otto Erik, född 1807. Torpare. Död 1868. Se Tab. 7
 • Alexander, född 1813. Hemmansägare. Död 1894. Se Tab. 17
 • Lisa, född 1815-07-18 i Vesilaks socken, död före 1856. Gift 1839-06-23 i Vesilaks socken med hemmansägaren å Kyrkeby Mäkihovi David Jakobsson, född 1810-08-09 i Vesilaks, död i Vesilaks 1868-10-18.

TAB 7

Otto Erik (son av Otto Erik. Tab. 6), 1807-12-08 i Vesilaks. Torpare å Oravanlinna. Ägde genom arv även Kokkola skattehemman i Kaakila by. Död 1868-01-21 i Vesilaks. Gift i Vesilaks 1831-04-14 med Eva Mikaelsdotter, född 1812-01-10 i Vesilaks socken, död i Vesilaks socken 1896-07-07 dotter av hemmansägaren och sexmannen Mikael Mattsson och Lisa Henriksdotter.

Barn:

 • Fredrik, född 1832. Hemmansägare. Död 1914. Se Tab. 8
 • Eva Kajsa, född 1835-09-09 i Vesilaks socken, liksom syskonen, levde ännu 1852.
 • Gustaf, född 1837 i Vesilaks socken. Torpare. Död 1896. Se Tab. 12
 • Vilhelmina, född 1843-11-26 i Vesilaks socken. Död 1925-05-01 i Vesilaks. Gift i Vesilaks 1864-08-27 med hemmansägaren å Kaakila Rankki i Vesilaks socken Axel Davidsson, född 1844-03-09 i Vesilaks.
 • Helena, född 1847-12-20 i Vesilaks socken, död 1848-01-13.
 • Elin, född 1849-06-25 i Vesilaks socken, död 1922-10-16 i Vesilaks. Gift i Vesilaks 1868-12-20 med hemmansägaren å Kärkölä Hussu David Josefsson, född 1842-12-09 i Vesilaks socken.
 • Carl, född 1854 i Vesilaks socken. Torpare. Död 1900. Se Tab. 15

TAB 8

Fredrik (son av Otto Erik, Tab. 7), född 1832-07-15, i Vesilaks. Ägare av Kaakila Kokkola skattehemman i Vesilaks socken. Död i Vesilaks 1914-05-03. Gift 1861-06-11 i Vesilaks med Vilhelmina Johansdotter, född 1835-05-10 i Vesilaks socken, död i Vesilaks 1911-12-05, dotter av hemmansägaren och sexmannen Johan Johansson och Lena Mattsdotter.

 • Barn (födda och döda i Vesilaks):
 • Carl Constantin, antog namnet Kokkola, född 1862. Hemmansägare. Död 1921. Se Tab. 9.
 • August, född 1863. Torpare. Död 1921. Se Tab. 10
 • Gustaf, född 1865-03-02, död 1868-05-13.
 • Axel, född 1867. Hemmansägare. Död 1923. Se Tab. 11
 • Paulina, född 1870-09-22. Gift 1896-11-21 i Vesilaks med arbetsförman å fabrik i Tammerfors Edvard Österman (numera Rae), född 1872-01-03 i Tammerfors.
 • Alexandra, född 1873-01-22. Gift 1907-11-24 i Vesilaks med inhysessonen Nestor Quick, född 1881-05-23.
 • Gustaf, född 1876-01-26, död 1882-04-05.
 • Hilda, född 1879-02-02. Ambulatorisk lärarinna i Luopiois sedan 1902.

TAB 9

Carl Constantin (son av Fredrik, Tab. 8), född 1862-03-04 i Vesilaks. Antog namnet Kokkola. Hemmansägare å Kaakila Kokkola i Vesilaks socken. Död i Vesilaks 1921-02-24. Gift 1892-07-07 i Kylmäkoski med Henrika Vilhelmina Emanuelsdotter, född i Kylmäkoski 1865-10-07, dotter av rusthållaren Emanuel Mikaelsson och Henrika Axelsdotter.

 • Barn (födda och döda i Vesilaks):
 • Olga Paulina, född 1894-04-11, död 1917-11-03.
 • Eino Constantin, född 1896-09-23, död 1898-01-05.
 • Aina Amanda, född 1898-10-23, död 1903-05-22.
 • Eino Arvid, född 1900-10-20, död 1918-04-01.
 • Paul Emil, född 1903-01-27.
 • Helvi Alexandra, född 1905-06-27.
 • Aili Vilhelmina, född 1908-08-07.

TAB 10

August (son av Fredrik, Tab. 8), född 1863-10-20 i Vesilaks. Hemmansägare å Kokkola Mäenpää i Kaakila by. Död å Kokkola Mäenpää i Kaakila by 1921-08-09. Gift 1900-07-13 i Vesilaks socken med Tilda Sofia Seppälä, född i Vesilaks 1870-02-26, dotter av torparen Carl Gustaf Efraimsson och Sara Henriksdotter.

Barn:

 • August Leander, född 1901-02-27 i Vesilaks socken, liksom syskonen.
 • Ida Sofia, född 1902-12-23 i Vesilaks.
 • Carl Constantin, född 1904-11-16 i Vesilaks.
 • Paul Johannes, född 1907-01-13 i Vesilaks.
 • Elli Vilhelmina, född 1909-09-30 i Vesilaks.
 • Enne Maria, född 1911-07-24 i Vesilaks.
 • Laura Annikki, född 1916-01-18 i Vesilaks.

TAB 11

Axel (son av Fredrik, Tab. 8), född 1867-07-25 i Vesilaks. Hemmansägare på Pispa Ihantola i Unajala by 1912–1914, sedermera Kallas Död Kallas Gift 1906-09-29 i Vesilaks socken med Hilja Emilia Perälä, född 1886-09-03 dotter av torparen Carl Gustafsson och Matilda Mikaelsdotter Malmberg.

Barn:

 • Aili Dagmar, född 1908-11-26 i Vesilaks socken, liksom syskonen.
 • Anna Sylvia, född 1911-07-30 i Vesilaks socken.
 • Eino Emil, född 1914-11-16 i Vesilaks socken.
 • En dotter, dödfödd 1917-04-22 i Vesilaks socken.
 • En dotter, dödfödd 1918-05-26 i Vesilaks socken.
 • Paul Hjalmar, född 1919-07-28, död 1920-07-03 i Vesilaks socken.

TAB 12

Gustaf (son av Otto Erik, Tab. 7), född 1837-12-01 i Vesilaks. Torpare å Oravanlinna. Ägde någon tid Liukko rusthåll i Järvenranta by. Död 1896-10-01 i Vesilaks. Gift i Vesilaks 1866-07-29 med Johanna Adolfina Carlsdotter, född 1846-01-20 i Vesilaks socken, dotter av rusthållaren Carl Gustaf Adamsson och Johanna Carolina Henriksdotter.

Barn:

 • Amanda Vilhelmina, född 1867-05-05 i Vesilaks socken, liksom syskonen, död i Vesilaks 1868-04-28.
 • Gustaf, antagit namnet Kaunisto, född 1869 i Vesilaks. Arbetsförman. Se Tab. 13.
 • Amanda Vilhelmina, född 1871-04-30. Gift 1894-11-18 i Vesilaks med arrendatorsonen från Jokiois by Viktor Evert Jaanu, född 1873-08-20 i Vesilaks.
 • Otto, kallar sig Oravanlinna, född 1873. Torpare. Se Tab. 14
 • Frans Emil, född 1876-05-13, död 1877-06-24 i Vesilaks.
 • Frans Fredrik, antagit namnet Laakso, född 1878-04-17. Hemmansägare å Kilpala Hollari i Kyrkobyn. Gift 1905-06-24 i Vesilaks med Hilma Hollari, född i Vesilaks 1877-02-17, dotter av torparen Axel Johansson och Mariana Isaksdotter.
 • Alfhild Johanna, antog namnet Siren, född 1880-07-23. Gift 1904-12-15 i Hangö med fotografen Artur Ferdinand Granholm, född 1881-07-20 i Hangö.
 • Olga Mariana, antog namnet Siren, född 1883-04-28. Gift 1906-04-04 med maskinarbetaren Vilhelm Järvinen, född 1878-10-16 i Ruovesi socken.
 • Ernst, antagit namnet Järvinen, född 1885-11-24. Arbetare i Tammerfors. Gift i Tammerfors 1913-04-26 med Hilda Lindell, född 1887-02-24 i Pälkäne, dotter av smeden August Vilhelm Lindell och Henrika Anna-Maijas-dotter.
 • Vieno Sofia, antagit namnet Siren, född 1888-11-17.

TAB 13

Gustaf (son av Gustaf, Tab. 12), född 1869-04-04 i Vesilaks socken. Antagit namnet Kaunisto. Ägde Kaunisto parcell i Rautiala by. Arbetsförman först i Kiikka socken 1914, numera (sedan 1916) vid Kaarila egendom i Epilä, Birkkala socken. Gift 1:o 1890-06-10 i Vesilaks med Mariana Lähteenmäki, född 1869-09-09 i nämnda socken, död där 1905-11-22, dotter av torparen Carl Mikaelsson och Evastina Davidsdotter. Gift 2:o 1908-07-09 med Matilda Vilhelmina Luu (Lo), född 1868-09-22 i Tyrvis socken, dotter av torparen Herman Lo (Luu) och Eva Christina Henriksdotter.

Barn:

 • 1. Hilja Mariana, född 1891-03-30 i Vesilaks socken, liksom syskonen. Gift i Vesilaks 1908-08-07 med inhysesmannen på Kaunisto Gustaf Laakso i hans 2:a gifte, född 1887-03-17 i Urdiala socken.
 • 1. Tyyne Elina, född 1893-09-19 i Vesilaks socken. Gift 1911-02-26 i Vesilaks med hemmansägaren å Sakois August Viktor Hollo i hans 2:a gifte, född 1876-08-20 i Vesilaks socken.
 • 1. Viljo Johannes, född 1895-08-22 i Vesilaks socken, död ogift 1918-04-25 i Vesilaks.
 • 1. Eva Johanna, född 1898-04-20 i Vesilaks socken. Gift 1917-09-09 i Vesilaks med Nils Viktor Rantanen, född 1892-12-08, död 1919-07-23.
 • 1. Amanda, född o. Död 1900-08-25.
 • 1. Carl Gustaf, född 1901-12-26.
 • 2. Anna Matilda, född 1909-12-09.

TAB 14

Otto (son av Gustaf, Tab. 12), född 1873-12-20 i Vesilaks. Antagit namnet Oravanlinna. Torpare på Oravanlinna. Gift 1905-07-16 i Vesilaks med Maria Carolina Riutto, född i Vesilaks 1884-03-21, dotter av torparen Vilhelm Abrahamsson och Carolina Vilhelmsdotter.

Barn:

 • Lempi Maria, född 1906-04-10 i Vesilaks socken, liksom syskonen.
 • Otto Hjalmar, född 1909-01-10.
 • Eino Nestor, född 1911-08-19.
 • Alma Carolina, född 1914-03-04.

TAB 15

Carl (son av Otto Erik, Tab. 7), född 1854-08-20 i Vesilaks socken. Dräng vid Hussu i Kärkölä by. Flyttade 1875 till Punkalaitio, men återvände 1877 till Vesilaks socken. Torpare där å Halkivaha Lamminsivu. Död å Halkivaha Lamminsivu 1900-03-24. Gift 1875-12-02 i Punkalaitio socken med Justina Henriksdotter, född i Punkalaitio 1848-05-19, dotter av torparen Johan Henrik Johansson och Ulrika Henriksdotter.

Barn:

 • Frans Lars, född 1876-03-24 i Punkalaitio socken. Arbetare i Suuri Ryty by i Sordavala socken. Död ogift 1908-05-20 i Sordavala socken.
 • Hilda, född 1877-12-27 i Vesilaks socken, liksom de följande syskonen. Gift 1902-03-27 i Punkalaitio socken med arbetaren Gustaf Erland Järvinen, född 1864-11-02 i Vittis socken.
 • Olga, född 1880-02-07 i Vesilaks socken, död 1885-01-23 i Vesilaks socken.
 • Casper, född 1881-12-16 i Vesilaks socken, död 1885-01-24 i Vesilaks socken.
 • Svante, född 1884-06-23 i Vesilaks socken, död 1884-11-03 i Vesilaks socken.
 • Anna, född 1886-03-20 i Vesilaks socken, död 1891-01-11 i Vesilaks socken.
 • Casper, född 1888 i Vesilaks socken. Mjölnare. Se Tab. 16
 • Anna, född 1891-02-05 i Vesilaks socken, död 1892-03-17 i Vesilaks socken.

TAB 16

Casper (son av Carl, Tab. 15), född 1888-04-02 i Vesilaks socken. Arbetare i Suuri Rytty by i Sordavala socken 1903. Mjölnare i Tenkalahti by av Kexholms socken 1909. Gift 1909-12-26 i Keksholms socken med Anna Naukkarinen, född i Keksholms socken 1886-09-13, dotter av backstugusittaren Simon Naukkarinen och Maria Vuohelainen.

Barn:

 • Sulo, född 1910-05-09 i Keksholms socken, liksom syskonen.
 • Tyyne Maria, född 1912-01-18 i Keksholms socken.
 • Hellä Siviä, född 1913-06-13 i Keksholms socken.
 • Veikko Fredrik, född 1915-01-21 i Keksholms socken.
 • Oiva Lennart, född 1916-09-19 i Keksholms socken.
 • Karl Valter, född 1919-03-08 i Keksholms socken.
 • Lindra, född 1921-06-01 i Keksholms socken.

TAB 17

Alexander (son av Otto Erik, Tab. 6), född 1813-01-12 i Vesilaks socken. Först dräng i Oravanlinna, sedan hemmansägare på Halkivaha (Narva) Pynnä. Ägare av Joppi frälsehemman i Hinsala by 1862. Död i Jopp, frälsehemman i Hinsala by 1894-06-08. Gift 1849-04-01 i Vesilaks socken med Maria Mikaelsdotter, född i Vesilaks socken 1825-10-02 och död i Vesilaks socken 1905-05-19, dotter av torparen Mikael Henriksson och Evastina Matsdotter.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1851. Hemmansägare. Se Tab. 18
 • Erland, antog namnet Joppi. Född 1860-12-23 i Vesilaks socken, liksom syskonen. Handlande i Tammerfors 1887. Död ogift 1890-01-18 i Tammerfors.
 • Josef, född 1864-04-01 i Vesilaks socken.
 • Jakob, född 1867-07-05 i Vesilaks socken, död ogift 1907-05-31 i Vesilaks.

TAB 18

Johan Gustaf (son av Alexander, Tab. 17), född 1851-06-06 i Vesilaks socken. Ägde Joppi frälsehemman i Hinsala by till 1923, då det övertogs av äldsta sonen. Gift 1888-10-09 i Tyrvis socken med Emma Carolina Harsu, född i Tyrvis socken 1857-08-18, död 1907-01-07 i Vesilaks, dotter av rusthållaren Johan Malakias Harsu och Carolina Mattsdotter.

Barn:

 • Carl Knut, född 1890-01-11 i Vesilaks socken, liksom syskonen. Ägare Joppi frälsehemman, som han 1923 övertog av fadern. Gift 1925-04-26 i Vesilaks med Laina Eufrosyne Hoppu, född i Vesilaks 1897-02-11, dotter av hemmansägaren Carl Oskar Axelsson och Johanna Mina Axelsdotter.
 • Arne Arvid, född 1891 i Vesilaks socken. Poliskonstapel. Se Tab. 19
 • Suoma Sofia, född 1894-03-06 i Vesilaks socken.
 • Johannes Casimir, född 1896-06-12 i Vesilaks socken. Död 1897-10-14.
 • Emma Carolina, född 1897-10-14 i Vesilaks socken. Gift 1924-09-24 i Vesilaks med affärsmannen Artur Jansson, född 1887-11-24 i Finby.
 • August Agapetus, född 1900-01-06 i Vesilaks socken, död 1901-10-22.
 • Saima Sofia, född 1904-04-20 i Vesilaks socken, död 1909-04-30.

TAB 19

Arne Arvid (son av Johan Gustaf, Tab. 18), född 1891-08-30 i Vesilaks socken. Poliskonstapel vid Nokia fabrik. Gift 1918-08-25 i Vesilaks socken med Marta Aurora Alfredsdotter, född i Vesilaks socken 1896-01-17, dotter av hemmansägaren och kyrkovärden Alfred Axelsson och Edla Matilda Emanuelsdotter.

Barn:

 • Anna Maria, född 1919-02-02 i Tammerfors.

TAB 20

Otto (son av Alexander, Tab. 17), född 1858-02-28 i Vesilaks socken. Hemmansägare å Säijä Junkkala i Vesilaks socken. Gift 1883-10-18 i Birkkala socken med Gustava Matilda Kristersdotter, född i Birkkala socken 1857-10-26. Död 1916-12-22 i Vesilaks socken, dotter av hemmansägaren, sexmannen Christer Josefsson och Anna Stina Georgsdotter.

 • Barn (antagit namnet Junkkaala):
 • Tyyne Catharina, född tvilling 1884-08-02 i Vesilaks socken, liksom syskonen, död i Vesilaks socken 1886-10-25.
 • Ida Josefina, född tvilling 1884-08-02 i Vesilaks socken, död 1886-10-03.
 • Elsa Matilda, född 1887-07-08 i Vesilaks socken. Sjuksköterska.
 • Johan Gustaf, född 1888-12-06 i Vesilaks socken.
 • Emil Arvid, född 1890 i Vesilaks socken. Chaufför. Se Tab. 21
 • Väini Zacharias, född 1892-09-05 i Vesilaks socken. Innehar agentur i Kellomäki.
 • Otto Agapetus, född 1894-08-13 i Vesilaks socken.
 • Carl Georg, född 1896-09-07 i Vesilaks socken. Handlande i Vesilaks.
 • Axel Alexander, född 1899-03-20 i Vesilaks socken.

TAB 21

Emil Arvid (son av Otto, Tab. 20), född 1890-08-20 iVesilaks. Handlande i S: t Michel 1919. Numera chaufför i Rovaniemi. Gift 1919-05-06 i Jyväskylä med Marta Tehilla Matarainen, född i Jyväskylä 1898-07-04, dotter av pistolsmeden Jonas Matarainen och Vilhelmina Taisanen.

Barn:

 • Sirkka Anna-Lisa, född 1920-01-22 i S:t Michel.
 • Erik Tapio, född 1923-09-21 i Sippola.
 • Eva-Maija, född 1925-01-13 i Haukipudas.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: