:

Landzberg nr 421

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Landzberg nr 421 †

Adlad 1648-03-06, introducerad 1649. Utdöd 1724.


  • Lars Henriksson, adlad Landzberg, till Hormesta i Biskopskulla socken, Uppsala län. Född 1605-08-08. Kamrerare i räkningekammaren 1624. Bokhållare i Stralsund 1630. Kamrerare vid svenska armén i Tyskland 1636: generalinspektör över lilla tullen och accisen 1640. Adlad 1648-03-06 (introducerad 1649 under nr 421). Assessor i kammarrevisionen 1653-06-04. Avsked 1653. Död 1672-10-08 och begraven i Biskopskulla kyrka, där hans vapen uppsattes. (Uff.) Gift 1644-08-17 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Margareta Eriksdotter, född 1627, död 1696-11-02 på Hormesta och begraven 1698-05-15 i koret i Biskopskulla kyrka, dotter av boktryckaren och translator regni Erik Bengtsson Schroderus och hans 1:a hustru Elisabet Johansdotter samt brorsdotter till ståthållaren Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, och till riksrådet Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhoff, nr 8.

Barn:

  • Johan, till Hormesta. Född 1645-06-24 och döpt 1645-06-28 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala (Um.)1658-02-10. Död ogift 1679-04-18 och begraven i Biskopskulla kyrka, där hans vapen uppsattes. (Uff.)
  • Henrik, född 1647. Student i Uppsala 1658-02-10. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1670-03-15. Kapten vid Björneborgs läns infanteriregemente (Bar.) 1677-09-04. Major vid Viborgs läns infanteriregemente 1691-11-10. Död ogift 1697-06-07 i Viborg och begraven 1699-07-16 i familjegraven i koret i Biskopskulla kyrka.
  • Gustaf, född 1648. Student i Uppsala 1658-02-10. Fänrik vid Grubbenhielms regemente 1675. Kapten för ett kompani Västmanlands sjättingar 1676-12-00, vilket han förde till Karlshamn och deltog vid stormningen av Karlshamn, där han blev sårad. Kommendant på skansen vid Karlshamn. Kommenderades med sitt kompani på örlogsflottan 1679-05-01. Efter fredsslutet tjänstlös. Erhöll kaptens pension 1683-03-15. Löjtnant vid livgardet 1689-07-16. Kapten vid dalregementet 1689-12-17. Avsked 1694-05-28. Kapten vid bergsbataljonen 1703, men det är ovisst, om han tillträdde denna befattning, emedan översten undanbad sig honom . Död ogift 1724 och slöt ätten på svärdssidan.
  • Catharina Elisabet, döpt 1650-08-13 i Nikolai församling, Stockholm, död ogift 1724.
  • Maria, född 1653, död 1728-09-19 Landsberga Gift 1707-08-08 på Hormesta med översten Carl Julius de la Chapelle, i hans 2:a gifte, född 1663, död 1726.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: