:

Khevenhüller nr 10

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Khewenhüller nr 10)

Friherrliga ätten KHEVENHÜLLER nr 10 †

Friherrlig 1647-03-15, introd. s. å. Utdöd 1662-08-23.

Ätten är en av Österrikes äldsta och förnämsta ätter och skall enligt släkttraditionen hava inkommit från Franken till Kärnthen i 11:e århundradet. En gren innehar sedan 1763 riksfurstlig värdighet med namnet Khevenhüller-Metsch och fortlever ännu, medan övriga, friherrliga och grevliga grenar äro utslocknade. Först med Johan III, död 1398, börjar den säkra härledningen.


Johan III, död 1398. Gift med Catharina von Bibriach.

son:

 • Johan IV. Deltog i kriget mot turkarna 1418. Död 1439. Han förvärvade 1427 slottet Aichelberg, vartill hans efterkommande skrevo sig. Gift med Felicitas von Lindegk.

son:

 • Johan V. Dubbad till riddare av kejsar Fredrik III vid dennes kröning i Rom 1452-03-19. Deltog i kriget mot turkarna. Kejserligt råd. Död 1486. Gift med Christina Vilhelmsdotter von Zilhartin.

son:

 • Augustin. Var kejsar Maximilian I:s geheimeråd och bragte sin ätt, genom kejsarens nåd, i stort anseende samt blev stamfader för friherrar, grevar och furstar Khevenhüller. Död 1519. Gift med Siguna Ulriksdotter Weispriach.

son:

 • Sigismund. Stiftare av linjen Hohen-Osterwitz, från vilken den furstliga grenen härstammar. Död 1558-09-01. Gift med Catharina Baltasarsdofter von Gleinitz.

son:

 • Georg, född 1533-04-22. Arvstallmästare i Kärnthen 1564-03-13. Tysk riksfriherre 1566-11-22. Tyska kejsarna Ferdinand I:s och Maximilian II:s råd och kamrerare. Ärkehertig Carls regementsråd. Lanthauptman i Kärnthen. Kammarherre. Geheimeråd. Överstehovmästare. Överste kammarherre. Generalfältöverste i Kroatien. Kammarpresident. Avsked 1580. Död 1587-09-09 Klagenfurth. Gift 1:o med Sibylla Weitmoser, dotter av Christoffer Weitmoser i Gastein. Gift 2:o med friherrinnan Anna Christoffersdotter von Thurczo.

son:

 • 1. Sigismund, friherre. Född 1558. Ärkehertig Carls av Österrike råd och kammarherre. Död 1594-06. Gift med friherrinnan Regina Paulusdotter von Thonhusen, omg. 1596 med greve Bartolomeus Khevenhüller, till Franckenburg, i hans 3:e gifte.

son:

Paul, friherre Khevenhüller, till Aichelberg. Friherre till Julita i Södermanland samt Landscron och Wernberg, arvherre till Hohen-Osterwitz och Carlsburg, arvlandskattmästare i Kärnthen. Född 1593 (1586) 23/4 på Wernberg i nämnda land. Var 1612 kejserl. silverkamrerare. Kejsar Ferdinand II:s råd och burggreve i Klagenfurth. Överste för ett kavalleriregemente i svensk sold 1632. Natural. svensk adelsman 1645-06-20 (ej introd.). Friherre 1647-03-15 och skulle skriva sig till Julita (introd. s. å. under nr 10). Änkedrottning Maria Eleonoras hovmarskalk 1648. Tillika ståthållare på Wollin. Generalmajor. Riksråd 1653-10-03. Tillika generalguvernör över änkedrottningens livgeding 1654-05-31. Död 1655-12-09 på Stockholms slott, i rikssalen, då han stod och värmde sig vid spisen, sedan han med de övriga riksens råd bevistat kronprinsens, sedermera konung Carl XI:s döpelseakt, samt begraven s. å. 9/12 i österåkers kyrka Södermanlands län. 'Han måste 1629, såsom lutheran, flytta ur österrikiska staterna och försälja sina därst. belägna gods. Bodde sedan en tid i Nürnberg, där han år 1630, då svenska armén var i mycken förlägenhet, lånade konung Gustaf II Adolf en gång 70,000 och en annan gång 60,000 r:dr, å vilka summor han erhöll konungens handskrift och kraftig försäkran om återbetalning, med förbannelse för konungens descendenter, om de ej denna skuld betalade. Reste 1636 till Sverige för att erhålla säkerhet för sin fordran och fick då Julita, Äs, Fågelsta och Forsby i Södermanland.'. Gift 1616 med friherrinnan Regina Catharina non Windisch-Grätz, född 1597-09-27 död 1670-03 på Julita och begraven s. å. 11/9 i österåkers kyrka, dotter av friherre Andreas von Windisch-Grätz och Begina Sigismundsdotter von Dietrichstein.

Barn:

 • Anna Regina, född 1618 Willach s socken Östergötlands län samt begraven 1670-09-11 i Österåkers kyrka på samma gång som modern. Gift 1654-01-26 på Julita med regeringspresidenten Mattias Palbitzki, friherre Palbitzki, född 1623, död 1677.
 • Georg Christoffer. Kapten vid överste de Mortaignes södermanländska regemente. Död ogift 1645-02-24 i slaget vid Jankow och begraven i Iglau.
 • Bernhard. Amiralitetskapten. Avsked 1645. Tjänte sedan till 1648 vid svenska armén i Tyskland, då han var major. Död ogift 1660 i Wien, dit han blivit skickad av sin fader för att sollicitera om Khewenhüllerska godsens återställande.
 • Andreas. Fänrik vid livgardet 1645. Gick 1647 med svenska ambassaden till Ryssland. Blev kapten 1648. Gick s. å. i juli i tält till Tyskland med sitt kompani av livgardet. Stupade s. å. vid Bremerfort.
 • Paul, herre till Aichelberg, friherre till Landscron och Wernberg, herre till Julita. Född 1627-11-01 i Klagenfurth. Student i Uppsala1 1644-05-24. Kammarherre hos drottning Maria Eleonora 1655. Död 1658-08-25 i belägringen av Köpenhamn och begraven i familjegraven i Österåkers kyrka. Han reste under sedermera k. rådet Ehrenstens information 1649 från Uppsala akademi till utrikes orter och gjorde sedan vidlyftiga resor, även till Spanien, i sällskap med d. v. abgesandten Matt. Palbitzki, som sedermera blev hans svåger.
 • Elisabet, levde änka 1673. Gift med Fabian von Rosen, till Raiskum i Gross-Poops socken i Livland.
 • Augustinus, född 1630. Student i Uppsala1 1644-05-24. Reste 1649 med brodern Paul utrikes. Blev under sina resor ogift ihjälstueken i Genève 1653-07-03.
 • Bartolomeus, född 1631. Fänrik vid livgardet 1645. Avsked 1648. Död ogift 1662-08-23 i Nürnberg, sedan han s. d. gjort sitt testamente och begraven s. å. 19/9 i Wörth. Med honom utgick svenska friherrliga ätten av detta namn.
 • Amalia, född 1632-05-09, död 1661-10-26. Gift 1659-09-26 med överste arvskänken i Steijern Gregorius Augustinus von Stubenberg i hans 1:a gifte, född 1628-12-19, död 1691-10 i Sultzbach.
 • Catharina. Gift 1654-01-25 på Julita med svenska generalmajoren, slutl. Danska generalfältmarskalken Adam von Weijher, till Parlin, Mulkentin, Töltz och Cammerow, född 1613-01-25, död 1676-10-14, på Boserup till följd av undfångna sår vid stormningen av Landskrona.
 • Johanna Jakobina. Gift 1653-07-31 i Stockholm med översten och lantrådet Otto von Mengden, friherre von Mengden i hans 2:a gifte, född 1600, död 1681.
 • Christina, 1639-12, död ogift 1658.

Källor

B. Czerwenka, Die Khevenhüller (1867).

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: