Jacob Hansson Bure

Från Adelsvapen-Wiki

Utdrag ur Johannes Bureus Släktbok om hans kusin Jacob Hansson Zebrozynthius Bureus:

Jakob som var Biskop i Strängnäs. står som son till Herr Hans i Säbrå. Källa: Johan Bures släktbok av egen hand (1613), Sid 134-135 Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14-15, Johan Bures släktbok i autograf, s. 134

Nicolai Bothniensis (Nicolaus Olai) och hustru Lisbet (Elisabet Grubb) Han var utnämnd till ärkebiskop 1598 och dog 1600. Deras dotter Karin gift med Magister Jakob Zeberao Zynthius i Vendel, Källa:Johan Bures släktbok av egen hand (1613),Sid 138v-139 Finska Riksarkivet, Armfeltska arkivet III:14-15,Johan Bures släktbok i autograf, fol. 139r

Tryckta Källor samt primärkälla dvs. Jacob Hanssons Zebrozynthius Bureus gravsten i från domkyrkan i Strägnäs:

Jakob Zebrozynthius, född 1582-11-17, död 1642-07-09 i Strängnäs. Biskop i Strängnäs. Hans far var Hans Larsson (Johannes Laurentti Bureus) och hans mor Kerstin Zynthia de gifte sig före 1582 i Säbrå , Kerstin Zynthia var fjärde barnet och dotter till Henricus Edvardi Zynthus,han var Kyrkoherde nr 22 (Nyköping Östra) ,Henrik Zynth var tidigare Kyrhoherde i Alfta ,Hälsingland Källa:Strängnäs Stift Herdaminne Del II sid 293,294 av K A. Hagström.

Kerstin Zynthia tas upp som dotterdotter till till Underlagman och Fogden Evert Henriksson bodde på skattehemmanet Holm i Överlännäs och levde ännu 1615; hans barn kallade sig Zynth ,för hon skrivs som dotter till Henrik Zynth och brorsdotter till Edvard Holm Zynth. Källa: Stockholm stads tänkebok 26 maj 1547.

Jacob Zebrozynthius fick ett hemman på Åbord i Högsjö sn i morsgåva av modern Kerstin Zynthia som tidigare ärvt ett hemman.

Tre primär källor som visar att Kerstin Zynthia är modern till Jacob Hanssons Zebrozynthius Bureus , Intressant med Urbans notering i detta samband att han säger att man inte var så noga med betona skillnaden mellan Moder och styvmoder, så Anna Segersdotter skulle styvmoder vara till Jacob Hansson Bureus.

Jacob har varit i äldst i en syskonskara på fem ,Den 30 mars 1612 Utnämdes Jacobus Johannis Bureus Zæbrosynthius av Gustav II Adolf till Professor i Logik År 1616 lämnade han dock univesitetet för att bli kyrkoherde i Vendel.år 1621 i aug .kallades Zebozynthius till Hovpredikant av Kungen,och år 1624 den 10 april utnämdes Kyrkoherde i Stockholms Nikolai församling samt solna,han börja kallas denfridsame och lärde Zebrozynthius han var Biskop i Strängnäs under åren 1639-1642,Efter Biskop Jacobus Johannis Zebrozynthius död bekräftades Arvingarnas rätt till hemmanet Sunnersta i Bondkyrka församling den 9 juli 1642. Han avled i den befattningen 1642, och är begravd i Strängnäs domkyrka. Han begravdes 25 jul 1642 som än idag kallas "St:Jacobi dagen " Arvingarna läto sätta upp en minnes sten i Strängnäs domkyrka,och en sten visar hans grav plats under golvet."


Domkyrkas Gravminnen av Robert Bennett och Erik Borhn. där står på sid 90-91 Gravstenar nyare tiden fig. 97 Gravsten (2) över Biskop Jakob Bure ,kallad Sæbrosynthius d.1642 foto S. Hallgren 1974. menjag kan citera lite av texen på gravstenen : ..HÄR LIGGER BEGRAFVEN ÄHRE/WYRDIGH OCH HÖGLÄRDE HERRE M.JACOB SEBRASYNHVS BVRE /BISCOPI STRENGNÄS/ FÖDDES XVII NOVEMB MDLXXXII/AVFSOMNADE IX IVLI A MDCXLII/PÅ SIN ÅLDERS ÅR LX. .. "Han begravdes 25 jul 1642,då lät arvingarna läto sätta upp en minnes sten i Strängnäs domkyrka,och en sten visar hans grav plats under golvet." Väst portalen år 1648 inskrift tavlan av huggen sten med följande inskrift i nedsänkta bokstäver:HANC JANUAM IN MEMORIAM DEFUNCTI SUI MARITI REVERENDISS. D.M.JACOBI BURAE I ZEBROZYNTHII, RELICTA VIDUA KATHARINA NIKOLAI USI TEMPLI HUJUS CATHEDRALIS CONSECRAVI T ANNO CHRISTI MDCXLVIII. översatt "denna port tillminnet av min avlidhögst vördnadsvärde Jacob Bureus med tillnamnet Sæbrosynthius har den efterlämnade änkan katarina Nicolai till denna domkyrkas nytta skänktkristi år 1648.Västportalen till Strängnäs dom kyrka sid. 379 kan man se en bild av Västportalen fig.278 "enligt inskrift på en kalkstensplatta upptillbyggd 1648 till minne av Biskop Jacob Zebrozyntius på den ursprungliga västportalens plats.portalen målad två nyanser Gråblått.foto S.Hallgren 1968 Källa: Strängnäs Herdaminne volym 1 sidan 42-47.av Magnus Collmar.

Jakob skulle tidvis skulle andväntnamnet Bureus och så även hans barn två andra primär källor med tillnamnet Bureus,ett ställe var i ett brev av honom skrivnet till Axel Oxenstierna, E 757,den 19 jan 1641.Källa:brev till Johan Casimir angående Strängnäs Gymnasium 8 dec 1639 ,RA E34 Han var gift med Katarina eller AnnaStiernman,dotter till ärkebiskop Nicolaus Olai Bothniensis och Elisabet Andersdotter Grubb

Barn

 • Anna Jacobsdotter Bure gifte sig med Anders Gylle Gyldenklou nr 269
 • Hans Jacobsson Bure,Assessor I Svea Hovrätt gift med Anna Hartig
 • Christina Jacobsdotter Bure var gift med ärkebiskop Laurentius Stigzelius och deras barn adlades Lijemark nr 886
 • Elisabeth Jacobsdotter Bure var gift med Samuel Karlsson Schillerfelt, Assessor i Svea Hovrätt
 • Nils Jacobsson Bure adlad Burensköld nr 614 Gift med Eva Ulfvenklou nr 610
 • Lars Jacobsson Bure var forsknings Professor och Riksantikvarie i Rikarkivet.
 • Karin Jacobsdotter Bure

Källor

 • Svenskt biografiskt handlexikon (SBH), utgiven 1906.
 • Sixten Söderhielm "Stormor i Dalom " möderne i släkt och hävd 2-3 1952.
 • Clas Annerstedt Uppsala Universitets Historia del 1 1477-1654 sid 151 och bihang sid 90.
 • Domkyrkas Gravminnen av Robert Bennett och Erik Borhn. där står på sid 90-91
 • Strängnäs Herdaminne volym 1 sidan 42-47.av Magnus Collmar:
 • Urban Sikesborg skriver att Jacob tidvis skulle andvänt namnet Bure och så även hans barn
 • två andra primär källor med tillnamnet Bure eller Bureus var brev av honom skrivna till Axel Oxenstierna, E 757,den 19 jan 1641.
 • brev till Johan Casimir angående Strängnäs Gymnasium 8 dec 1639 ,RA E34.Hellström Stockholm
 • Herdaminne sid. 425.
 • Jöran Jacob Thomaeus, Skandinaviens kyrko-häfder
 • Svenska academiens Handlingar, 1833, s. 116
 • Johan Bures släktbok i autograf, s. 134
 • Johan Bures släktbok i autograf, fol. 139r
 • Strängnäs Stift Herdaminne Del II sid 293,294 av K A. Hagström
 • Stockholm stads tänkebok 26 maj 1547.
 • Forskare Tommy Hernelind