:

Holck nr 20

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Holck nr 20 †

Introd. 1664. Utdöd sannolikt 1717.

Den först kände av den urgamla danska adliga ätten Holck, som i vapnet förde en av sju tegelstenar murad Sparre, var Erik Holk, vilken 1315 var hertig Eriks marsk. Någon oavbruten släktkedja för 1300- och 1400- talen kan dock icke fastställas. Först från hans ättling nedanstående Detlev Holck är släktledningen säker. Dennes sonsons son Henrik är gemensam stamfader såväl för den på svenska riddarhuset introducerade grenen av ätten som för de ännu levande grenarna, de danska grevliga och tyska riksgrevliga ätterna Holck-Winterteldt och Holck samt den danska friherrliga ätten Holck till Holckenhavn. Henrik Holck hade förutom nedanstående Christian sonen Detlev, född 1556, danskt sändebud och lensmand, död 1633. Denne blev i sitt andra gifte med Margareta Krabbe fader till den kände österrikiske fältmarskalken under trettioåriga kriget Henrik Holck, född 1599, död 1633, vilken samma år som han dog upphöjdes till tysk riksgreve. Hans söner Christian Christoffer Detlev och Henrik Detlev blevo 1676 naturaliserade som danska grevar och den förstnämndes sonsons son, kammarherren Flemming Holck fick 1769 med upptagande av moderns namn och vapen k. tillstånd (patent) att kalla sig Holck-Winterfeldt. De danska friherrarna Holck till Holckenhavn härstamma från den i Sverige introducerade Sten Holcks äldre broder, generalen Eiler Holck, född 1627, död 1696, vilken 1671 upphöjdes i danskt friherrestånd.


 • Detlev Holck. Gift med Margareta Pogwisch.

Barn:

 • Godske. Nämnes 1506. Ägde före 1536 gods i Oxböl i Sönderjutland. Gift med Anna Henriksdotter Pogwisch.

Barn:

 • Bertel, till Rønhave. Nämnes 1507 och vid konung Fredriks hyllning 1523. Död 1535 och begraven i Jordlösa kyrka. Gift med kammarfröken vid drottning Doroteas hov Caren Lund, dotter av Henrik Lund, till Ballegaard, och N. N. Skrandi.

Barn:

 • Henrik, till Rønhave, Ballegaard m. m. Född omkr. 1515. Student i Wittenberg 1528. Överste sekreterare i konungarna Fredrik I:s och Christian III:s kansli till 1546. Död 1579 och begraven i Jordlösa kyrka. Gift 1546 med Magdalena Reventlow, som levde ännu 1602, dotter av Anders Jakobsson Reventlow och Sidsel Nilsdotter Lange.

Barn:

 • Christian, till Rønhave, Ballegaard m. m. Född 1558-05-25 på Rønhave. Sekreterare i danska kansliet 1582. Överste sekreterare 1589. Lensmand på Svenstrup 1594–1596 och på Trygge vaelde 1596. Medlem av danska riksrådet 1596-06-10. Lensmand på Hald 1601. Sändebud till konungen av Polen 1604–1605. Deltog i mötet i Segeberg 1621. Kommissarie vid ett gränsmöte med de svenska riksråden 1624. Medlem av regeringen under konungens frånvaro 1606, 1612 och 1626–1627. Avgången ur rådet 1630-07-31. Död 1641-03-18 och begraven i Lisbergs kyrka. Gift 1:o 1595-07-20 på Köpenhamns slott med Carin Krafse, född 1561-11-25 på Assendrup, död 1602-06-26 och begraven s. å, 10/7 i Viborgs domkyrka, dotter av lensmanden Eiler Krafse till Egholm och Hilleborg Bille. Gift 2:o 1605-06-16 med Maria Below, född 1586-12-25 på Spøttrup, död 1651-09-09 och begraven s å. 22/9 i Lisbergs kyrka, dotter av danska riksrådet Henrik Below, till Spöttarp, och Elisabet Skram.

Barn:

 • 1. Eiler, till Gedsholm i Ekeby socken, Malmöhus län. Född omkr. 1597. Död 1648-11-00 i Landskrona. Gift 1625-09-11 med Rigborg Bille, dotter av lensmanden Sten Bille till Billesholm och Rigborg Lindenov.

Barn:

 • Sten, natural. Holck, till Gedsholm. Deltog i krigen 1643–1644. Fången sistnämnda år. Ryttmästare i skånska (danska) adelsfanan 1651. Var 1653 dansk hovjunkare. Avsked 1658-05-13. Introd. på svenska riddarhuset 1664 under nr 20. Fick 1681-04-12 tillstånd att gå i främmande tjänst. Död 1704. 'Han mördade 1676-04-26 stadsmajoren i Halmstad Adam Nessner, sedan han ställt sig med sina två tjänare i försåt för honom, men fick pardon 1679-04-14, sedan han förlikt änkan med 1,000 dlr smt.'. Gift 1655 med Margareta Rosenkrantz, dotter av betalningsmannen på Gotland Holger Rosenkrantz till Örup och Rosenlund och Vibeke Thott samt faders faster till Holger Rosenkrantz, natural. Rosencrantz.

Barn:

 • Rigborg, till Fröllinge i Getinge socken och Bårarp i Revinge socken, båda i Hallands län, född 1655-12-12 på Rosenlund i Mörarps socken, Malmöhus län, död 1728-03-28 på Fröllinge. Gift 1696 med kaptenlöjtnanten vid amiralitetet, friherre Claes Rålamb (nr 59).
 • Christian.
 • Eiler. Löjtnant. Död 1717-05-27. Gift 1713-05-27 med Maria Sofia Rosenkrantz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1718-06-17 på Gedsholm med majoren Anton Johan Morman, natural. Morman, i hans 2:a gifte, född 1672, död 1737), död 1719-03-12 på Gedsholm, dotter av överstelöjtnanten Axel Rosenkrantz och hans 1:a fru Elsebe Hedvig Huitfeldt samt syster till majoren Holger Rosenkrantz, natural Rosencrantz.
 • Holger.
 • Vibeke.

Källor

Danmarks Adels Aarbog 1925.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: