:

Heidenfelt nr 908

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Heidenfelt nr 908 †

Adlad 1677-11-19, introd. 1678. Utdöd efter 1703.


1Lk. 2KrAB.

  • Erik Eriksson. Borgare och rådman samt gästgivare i Hedemora. Gift med en oäkta dotter till ståthållaren Lars Bengtsson Skytte af Sätra.

Barn:

  • Gustaf Eriksson Hedman, adlad Heidenfelt, född i Hedemora. Kom i tjänst1 1655-05-01. Proviantmästare i Dorpat. Fänrik vid Rosenschantz' regemente2 1658-08-25. Löjtnant vid Bülows regemente2 1660-10-31. Reform. löjtnant vid Kronobergs regemente 1663–1665 och 1667–1669. Aktiv löjtnant därst. 16661. Regementskvartermästare vid de skånska garnisonerna 1667-08-05. Kapten vid Kronobergs regemente 1669-07-03. Kapten vid Västerbottens regemente2 1671-02-20. Kommendant på Borgholm2 1676-07-18. Generaladjutant vid den till Blekinge detacherade armén s. å. 23/10. Överstelöjtnant vid dalregementet1 s. å. 23/10. Adlad 1677-11-19 (introd. 1678 under nr 908). Överste och chef för dalregementet 1689-01-11. Chef för Kronobergs regemente 1696-07-26. Avsked 1703-02-05. Död barnlös och slöt således själv sin ätt samt ligger jämte sin fru begraven i Hedemora kyrka, varest över dem uppsattes ett vackert epitafium. Gift med friherrinnan Elisabet von Schönleben, dotter av generalen och landshövdingen Johan Benedikt von Schönleben, natural. och friherre von Schönleben, och Anna Elisabet von Ascheberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: