:

Hall

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Grosshandlaren och godsägaren John Hall d ä (1735-1802).
Christina Hall (1749-1825).

John Hall d ä, (son till Benjamin Hall och Cornelia Åkesson), född 1735-02-15 i Göteborg; fick handelsutbildning hos Niclas Sahlgren och Claes Alströmer; fick burskap i Göteborg när han var i 20-årsåldern; startade 1767 firman John Hall & Co tillsammans med skotten Thomas Erskine; blev ensam ägare 1798, då kompanjonen återvände till Skottland; företaget omfattade ett dominerande antal järnbruk, skogsegendomar och sågverk i Västergötland, Dalsland, Värmland och Bergslagen samt sillsalterier och trankokerier; han exporterade stångjärn, stål, spik, trävaror och tjära, samt importerade stenkol, salt och spannmål; hade privat fastighet i hörnet av Sillgatan i Göteborg, nuvarande Postgatan i västra Nordstan och Östra Hamngatan; köpte det lantliga Gunnebo av packhusinspektören Joakim af Ditmer; Gunnebo slott ritades på uppdrag av John Hall d ä av dåvarande stadsarkitekten Carl Vilhelm Carlberg, som familjen sen använde som sommarnöje; han var en av sin tids i Sverige rikaste män, och vid sin död var hans förmögenhet enligt bouppteckningen över 700 000 riksdaler banco; † 1802-10-02 i Göteborg; liket stod på lit de parade i Göteborgs domkyrka men "kremerades" vid branden den 20 december 1802. Gift 1765-10-20 i Göteborg med jungfrun Christina Gothéen, född 1749 i Göteborg, † där 1825, dotter till superkargören i Ostindinska Kompaniet, Anders Gothéen och Margareta Elisabet Gadd.

Barn:

  • John Hall d ä, född 1771; grosshandlare; † 1830. se Tab 2.
  • Christina Hall, född 1773-11-11 i Göteborg (källa: Genline ID 2315.19.16400); hon anlade en engelsk park på Södertuna slott som blev känd i hela Sverige; † 1839. Gift 1792 med en av rikets herrar, amiralen, Serafimerriddaren, greve Claës Adam Wachtmeister af Johannishus, född 1755-08-16 i Karlskrona (källa: Genline ID 2315.19.16400), † 1828-06-26 på Södertuna slott, Frustuna sn (bröstsjukdom, 72 år gammal, källa: Genline ID 2315.28.45300). Paret fick två barn.

TAB 2

John Hall d y, (son till John Hall d ä, Tab 1), född 1771-12-23 på Östra Hamngatan 19, Göteborg; ärvde vid faderns död det framgångsrika handelshuset John Hall & Co och Gunnebo slott, men inte sin fars näsa för affärer; var intresserad av de fria konsterna, musik, litteratur och teckning: i början av 1800-talet kom en konjunkturnedgång och ryktet sa att John d y blev lurad av faderns kontorschef, David Carnegie d ä; handelshuset gick i konkurs 1807-03-07, och John inledde en lång rad processer; Gunnebos inredning såldes på auktion 1828, och fastigheten var då sedan några år begärd i kvarstad; Gunnebo såldes på auktion 1832 efter Johns död; † 1830-12-29 vid Norrtullsgatan, Stockholm, totalt utblottad. Gift 1803-12-29 med friherrinnan Anna Gustafva Constance Koskull, från vilken han skildes 1809, † 1840 i Danmark, dotter till krigsrådet och överinspektorn vid tullen i Göteborg, friherre Gustaf Fredrik Koskull och Anna Charlotta Gjelstrup.

Dotter:

  • Christina Charlotta Mariana Hall, född 1807-08-04 i Göteborg (källa: Genline ID 525.30.51500). Gift 1828-09-09 i Göteborgs Domkyrko fs med underlöjtanten vid Värmlands fältjägarekår Eduard Beckman, från vilken hon skildes, född 1805 i Göteborg (källa: Genline ID 525.30.51500). Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; John Hall - en historia från det gamla Götheborg, Sophie Elkan, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1906; Göteborg under kontinentaltiden, perioden 1808-1810, Carl A Tiselius, Förlagsaktiebolaget Västra Sverige, Elanders Boktryckeri, Göteborg 1935 Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: