:

Gyllencrona nr 880

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllencrona nr 880 †

Adlad 1675-09-23, introd. s. å. Utdöd 1741-05-13.


1Um 2At (Sch). 3SAB.

TAB 1

Johannes Hammericus. Filosofie magister. Skolrektor i Altenburg i Sachsen 1570.

Barn:

  • Johan Hammerich. Kejserlig notarius-publicus och stadsskrivare i Altenburg. Gift med Elisabet Winter i hennes 1:a gifte, dotter av furstliga geheimerådet i Erfurt Barthold Winter samt omg. med borgmästaren i nämnda stad Johan Filip Eckhardt.

Barn:

  • Johan Barthold Hammerich, adlad Gyllencrona, född 1625 i Altenburg. Inkom till Sverige. Student i Uppsala 1655-11-001. Drottning Hedvig Eleonoras skräddare och kammartjänare. Hauptman över Drottningholm, Svartsjö och Ulriksdal. Adlad 1675-09-23 (introd. s. å. under nr 880). Död 1677-10-12 och begraven i Riddarholmskyrkan. Hans vapen uppsattes i Solna kyrka 2. Gift 1669 med Maria Dorotea Carstadia, död 1678 i Stockholm och bisatt s. å. 4/5 i Jakobs kyrka, dotter av en kyrkoherde Carstadius och Rosina Elisabet Ziegmeijer.

Barn:

  • Maria Elisabet, född 1670, död hastigt 1749-07-01 Penningby. Gift 1693-10-29 i Ulriksdals slottskyrka med löjtnanten och faktorn Haqvin Wetterhamn, adlad Ridderström, från vilken hon 1695 blev skild.
  • Johan Fredrik, född 1671.
  • Magdalena Catharina, född 1672, död ogift 1735-05-00 på Penningby och begraven s. å. i juli i Länna socken.
  • Johan Gabriel, född 1674. Kökskamrerare. Död 1741. Se Tab.). 2.

TAB 2

Johan Gabriel (son av Johan Barthold Hammerich, adlad Gyllencrona, Tab. 1), född 1674-12-21. Kammarskrivare i hovkontoret. Klädeskammarförvant3 1705-02-09. Kökskamrerare vid hovet3 1720-07-06. Död 1741-05-13 i Stockholm och slöt ätten. Gift med Rebecka Adlerfelt, döpt 1682-12-07 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, död 1759-02-10 i Stockholm, dotter av hovkamreraren Carl Johansson, adlad Adlerfelt, och hans 1:a fru Rebecka Hager.

Barn:

  • Anna Maria, född 1716-07-29. På Sanda i Fresta socken Stockholms län, död där 1716-07-31, kvävd av amman.
  • Charlotta, döpt 1718-01-26 i Stockholm, begraven 1724-06-30 i Riddarholmskyrkan

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: