:

Gyldenroos nr 472

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Gyldenroos nr 472
Vapensköld för adliga ätten Gyldenroos nr 472

Adliga ätten Gyldenroos nr 472 †

Adlad 1649-11-11, introd 1650, † på 1600-talet

TAB 1

Joen Andersson, adlad Gyldenroos, till Fröslunda i Harakers sn; kapten; avskedad; adlad 1649-11-11. Han är sannolikt identisk med den Joen Andersson, som 1636 blev kornett vid Upplands ryttare och (efter 1641) blev "avdankad" i Tyskland. Gift med Margareta Torskenstierna, dotter av ryttmästaren vid Upplands ryttare (livreg:t till häst) Joen Andersson (Toskenstierna), till Ölstad och Hallstad, som skall ha fått sköldebrev på 1500-talet, och Ingrid Månsdotter (Roos af Hjelmsäter).

Dotter:

KÄLLOR

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


: