:

Fehman nr 201

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Fehman nr 1561)

Adliga och friherrliga ätterna Fehman nr 1561 och 201 utdöda

Adlad 1718-09-03, introducerad 1719. Friherrlig 1728-05-07, introducerad 1731. Utdöd 1733-02-26.

Tomas Fehman, adlad och friherre Fehman, till Gräfsnäs i Erska socken, Älvsborgs län (son av Nils Tomasson Fehman och Elsa Lemke). Född 1665-11-01 i Göteborg. Student i Uppsala (Um.) 1682-03-01. Disputation i Uppsala 1690 (Um.). Auskultant i Svea hovrätt (Ash.) 1690-12-09. Notarie vid Norrmalms kämnärsrätt i Stockholm 1691 och vid förmyndarekammaren 1695. Sekreterare i slottskansliet 1697-09-20. Advokatfiskal i Svea hovrätt 1705. Sekreterare i Svea hovrätt 1711-02-06. Assessor 1713-05-12. Ledamot av lagkommissionen 1714 (Ash.). Lagman i Värmland 1716-10-02. Lagman i Strängnäs lagsaga (Ash.) 1718-07-18. Ordningsman i Gripsholms län (Ash.) 1718-07-29. Adlad 1718-09-03 (introducerad 1719 under nr 1561). Lagman över hela Södermanland 1719, som då åter blev en lagsaga. Justitiekansler 1723-09-16. Avsked 1728-03-18. Friherre 1728-05-07 (introducera 1731 under nr 201). Död barnlös 1733-02-26 på Gräfsnäs och begraven i Gustavi kyrka, Göteborg. Han slöt själv sin ätt. Framstående jurist och känd såsom aktör i målen mot Paykull, Görtz och Vellingk. Gift 1722 med Catharina Tham i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1695-11-05 med handlanden i Göteborg Jakob Radhe, född 1664, död 1706, vars barn adlades och adopterade Gripenstedt. Gift 2:o 1710-09-20 med överinspektören Hieronymus Berger, adlad Gripenstedt, född 1649, död 1713), född 1675-09-14, död 1746 på Gräfsnäs, dotter av rådmannen i Göteborg Volrat Sebastian Tham (stamfader för adlade ätten Tham) och Gertrud Helgers.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: