:

Wadenfelt nr 1285

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wadenfelt nr 1285 †

Adlad 1678-06-01, introd. 1697. Utdöd 1708-09-28.


1At (RA). 2Lk.

TAB 1

Lars Wadman, till Vad (?i Söderbärke socken, Kopp.). Häradshövding. Gift med N. N. Bagge.

Barn:

 • Lars Wadman, adlad Wadenfelt (kallas Lars Andersson hos Palmskiöld), född i Dalarne. Kom i krigstjänst 1644. Tjänade sig upp till ryttmästare. Hauptman i starostiet Karckus och Ruin i Livland 1660. Adlad 1678-06-01 (sonen 1697 introd. under nr 1285). Död 1693-03-16 i Livland.1 'Han tjänade både 1645 på örlogsflottan mot danskarna som ock sedermera i det ryska och polska kriget i Livland, manligen och tappert.’. Gift med Christina Kruus, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Lars Larsson), dotter av löjtnanten på slottet Fellin Henrik Knutsson.

Barn:

 • Christina. Gift med överstelöjtnanten Bernhard Lillie.
 • Magnus Johan. Överstelöjtnant. Död 1708. Se Tab. 2

TAB 2

Magnus Johan (son av Lars Wadman, adlad Wadenfelt, Tab. 1). Fänrik vid Hans von Fersens regemente 1676-12-30. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1677-12-15. Avsked 1678-07-21. Ånyo i tjänst som kapten vid sistnämnda regemente 1680-06-30. Major därst. 1697-08-26. Överstelöjtnant 1702-01-10. Stupade 1708-09-28 vid Liesna och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Anna Agneta Falkensten, levde änka 1718, men var död 1722, dotter av överkommissarien Lars Månsson, adlad Falkensten, och Anna Broman.

Barn:

 • Ebba Beata, döpt 1679-12-03 i Stockholm, död ung.
 • Anna Christina, död 1710 i pesten. Gift med överstelöjtnanten Bernt Rehbinder i hans 2:a gifte, död 1729.2
 • Catharina Elisabet, död ung.
 • Ulrika Eleonora, död ung.
 • Lars, död ung.
 • Magnus Johan, död ung.
 • Juliana, död ung.
 • Agneta Dorotea, född 1693-02-06. Gift 1:o 1711-12-06 i Stockholm med majoren Carl Gustaf Meck. Gift 2:o med överstelöjtnanten Carl (Jurgen) Mohrenschildt (Morensköld, av en 1650-09-20 adlad, men ej introd. ätt).
 • Jakobina, född 1695, begraven 1696-08-16 i Loimijoki socken, Finland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: