Fahlcrantz

Från Adelsvapen-Wiki


Släkten Fahlcrantz från Dalarna

Ättartavla över släktens äldre gren utgående från klockaren Hans Fahlcrantz, f. 1710. "Gruvarbetaren Jöran Andersson i Falun, bosatt på Lallarvet (1681), vars änka namnes 1691, hade åtminstone två döttrar och en son. Den senare, som ibland kallas Erik Jöransson (Jörsson, Giörsson) men 1722 E. J. Krantz (f. omkr. 1682, begr. 4 juli 1741; bouppt. 28 okt. 1746), var gruvarbetare, bodde först på Lallarvet, sedan på övre Elsborg i Falun. Han gifte sig andra gången 1707 med Anna Hansdotter (d. 1746). Av deras barn nämnes gruvarbetaren Lars Ersson med namnet Krantz (Crantz; f. 1722, d. 1755), liksom dottern Margareta Ersdotter Krantz, g. 1739 m. gruvsmeden Olof Hellström. De tre äldre barnen, sönerna Hans, Erik och Anders, kallade sig däremot Fahlcrantz. Av dem synes den mellerste, klockaren och kyrkobokhållaren vid Kopparbergs kyrka i Falun Erik F. (dp 15 april 1712 i Falun, Krist., d. 12 april 1762 där) ha varit barnlös i sitt gifte (1740) med Elisabeth Hansdotter Fahlberg (begr. 25 juli 1762). De två övriga bröderna, Hans och Anders, blevo stamfäder för släktens äldre, respektive yngre linje." (Riksarkivet)

Tab 1.

Hans Fahlcrantz, f. 1710 i Falun, † 1768 klockargården i Munktorp. Klockare i Munktorp. G. m. Elisabeth Rosagria, dotter till klockaren Daniel Andersson Rosagrius och Elisabeth Norberg.

Tab 2.

Johan, (son av Hans Fahlcrantz, se tab 1.) f. 1741 på klockargården i Munktorp, † 1813 på prästgården i Kungsåra. Kyrkoherde i Kungsåra. G. m. Gustava de Brenner, dotter till lagmannen Carl de Brenner och Hedvig Eleonora König.

Tab 3.

Carl Johan, (son av Johan, se tab 2.) f. 1774 Stora Tuna, † 1861 i Stockholm. Konstnär, kallad "det svenska landskapsmåleriets fader", 1815 professor vid Kungl. Akademin för de fria konsterna. G. 17 mars 1849 m. Anna Sophie Hagström, dotter av handlanden Johan Eric Hagström och Anna Catharina Dahlqvist.

Tab 4.

Axel Magnus, (son av Johan, se tab 2.) f. 1780 Stora Tuna, † 1854 i Stockholm. Skriftställare och ornamentsbildhuggare. 1834 ledamot av Kungl. Akademin för de fria konsterna med professors titel. G. 1:o m. Katarina Charlotta Lindström och g. 2:o m. Hedvig Eleonora Sparrman.

Tab 5.

Christian Eric, (son av Johan, se tab 2.) f. 1790 Stora Tuna, † 1866 i Västerås. Student i Uppsala 1804, magister 1815, docent 1821, prästvigd 1828, 1829 kyrkoherde i Hagby samt professor i teologi, 1830 teologie doktor och kontraktsprost i Hagunda, 1835 prebendepastor i Danmark, 1849 biskop i Västerås stift. 1842 ledamot av Svenska Akademin, närvarande vid riksdagarna 1850-1866. G. 1847 m. Aurora Wilhelmina (Mina) Valerius (1819–1916), dotter till akademiledamoten Johan David Valerius och Christina Aurora Ingell.

 • Carl Johan (1849-1915), se tab 6.
 • Axel Erik Valerius (1851-1925), se tab 7.
 • Christian David Ansgarius (1853-1927)
 • Martin Wilhelm (1859-1963), se tab 8.

Tab 6.

Carl Johan, (son av Christian Eric, se tab 5.) f. 1849 i Uppsala, † 1915 i Stockholm. Student i Uppsala 1872, fil. dr, anställd i Ivar Hæggströms bokförlag, delägare i firman 1874, direktör för Centraltryckeriet 1875–77, grundade bokförläggarfirman Fahlcrantz & C:o 1877. G. 1876 m. Maria Fredrika Norling, dotter av godsägaren Thure Carl Norling och Carolina Beata Selenius.

 • Carl Johan Theofron (1892-1964), skådespelare.

Tab 7.

Axel Erik Valerius, (son av Christian Eric, se tab 5.) f. 1851 i Uppsala, † 1925. Student 1872, studerade vid Kungl. Akademin för de fria konsterna 1874-1876, landskapsmålare. Riddare av Kungl. Vasaorden.

Tab 8.

Martin Wilhelm, (son av Christian Eric, se tab 5.) f. 1859 i Västerås, † 1936 i Nyköping. Landssekreterare, vice häradshövding 1892, länsnotarie i Nyköping 1897. G. m. Gerda Mathilda Berggren, dotter till fabrikör Johan Fredrik Berggren och Mathilda Elisabeth Charlotta Belfrage.

 • Johan Alfred Christian (1898-1959), länsnotarie.

Tab 9.

Anders, (son av Hans Fahlcrantz, se tab 1.) f. 1752 på klockargården i Munktorp, † 1814. Prost i Svedvi. G. m. sin kusin Sara Elisabeth Fahlcrantz, dotter till rådmannen Anders Fahlcrantz (släktens yngre gren).

Tab 10.

Erik, (son av Hans Fahlcrantz, se tab 1.) f. 1760 på klockargården i Munktorp, † 1838 på prästgården i Norrbärke. Kyrkoherde, sedermera kontraktsprost i Norrbärke. G. m. Anna Elisabet Engman.

 • Ulrica (1801-1825)
 • Erik (1804-1875), se tab 11.
 • Eva Gustava (1806-1827)
 • Anders Johan (1811-1870)

Tab 11.

Erik, (son av Erik, se tab 10.) f. 1804 på prästgården i Norrbärke, † 1875. Kyrkoherde, sedermera kontraktsprost i Norrbärke, fil mag. teol. dr. G. m. Eleonora Wilhelmina Dahlberg.

Tab 11.

Carl Wilhelm, (son av Erik, se tab 11.) f. 1847 på prästgården i Norrbärke, † 1912. Kyrkoherde, sedermera kontraktsprost i Norrbärke, fil. mag. G. m. Marie Antoinette Littorin.

 • Vanda Maria (1883-1961), g. m. kyrkoherden Erik Hillerström.

Tab 11.

Gustaf Edvard, (son av Erik, se tab 11.) f. 1850 på prästgården i Norrbärke, † 1925 i Stockholm. Jur. kand. advokat, författare, häradshövding. G. m. Hilda Gabriella Montgomery, dotter till kapten Carl Hampus Montgomery och Sofia Carolina Dahlqvist.

 • Sofia Eleonora Martha Hedvig Gabriella (1885-)
 • Hugo James Montgomery (1887-1961),