:

Bäckhusen nr 997

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Bäckhusen nr 997
Vapensköld för adliga ätten Bäckhusen nr 997

Adliga ätten Bäckhusen nr 997 †

Adlad 1681-06-09. Utdöd sannolikt 1685.

Erik Bach, adlad Bäckhusen. Volontär vid svenska krigsmakten på Seland 1657. Drabant 1658. Fänrik vid överste Silfversparres regemente i Riga 1662. Kaptenlöjtnant därstädes 1667. Kapten 1669. Hovmästare hos riksrådet och fältmarskalken greve C. G. Wrangel 1673. Major 1681. Adlad s. å. 9/6. Han var 1654 drottning Christina följaktig till Rom på hennes resa ur Sverige och hemförde fältmarskalken Wrangels lik till riket. Var vid sin död hauptmann på Wrangelsburg och Spiker. Hans testamente, skrivet på dödsbädden efter diktamen, är daterat 1685-07-07. Och var han då trolovad med Catharina Margareta von Stijpman (änka 1679 efter sekreteraren Henrik Ernst Sellins, adlad Ehrenfels), vilken han insatte till universalarvinge, dotter av hovrådet Jakob von Stijpman och NN Braunjohan (dotter till hertigens av Holstein råd Johan Braunjohan)

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: