Crantzfelt nr 567

Från Adelsvapen-Wiki

0567.jpg


Adliga ätten Crantzfelt nr 567 †

Adlad 1651-09-20, introducerad 1654. Utdöd 1703.


TAB 1

Mårten Aronis. Fältpredikant, fick 1598-03-06 av ståthållaren Arvid Stålarm frihet för skattejord i Rantasalmi socken, Finland. Följde i tolv år armén i Ryssland och Livland och blev i Polen illa skjuten och fången. Kaplan i Sääminge församling omkring 1610. Kyrkoherde i Jokkas pastorat 1622. Erhöll Klostemiemi gård, Sääminge socken 1615-09-13 samt Päivölä och Kukkoila hemman i Rantasalmi socken 1629-04-26. Avsatt från sitt ämbete, men frikänd av Åbo hovrätt och återinsatt 1634 samt fick 1634-09-12 konfirmation på skattefrihet för sina gods. Död före 1640-04-04.

Barn:

 • Lars Mårtensson, adlad Crantzfelt. Skrivare vid Åbo landskansli. Regementsskrivare. Registrator i svenska legationskansliet i Tyskland 1640. Fältsekreterare vid svenska huvudarmén i Tyskland 1644-11-21. Landsskrivare över Borgå och Raseborgs län 1644-12-18. Landssekreterare i Nylands och Tavastehus län 1650. Adlad 1651-09-20 (introducerad 1654 under nr 567). Död 1672. Han fick 1652-09-23 i förläning under Norrköpings besluts villkor Tomtbacka säteri i Hälsinge socken och sålde 1670 Hinsbacka och Notbacka frälsehemman i Kyrkslätts socken till jägmästaren Erik Bure. Gift med Catharina Schmidt, som levde 1670, dotter av regementskvartermästaren Peter Schmidt och Ragnhild Stålhandske, samt syster till Jöns Schmidt, adlad Rosenschmidt.

Barn:

 • Mårten. Regementskvartermästare. Död 1701. Se Tab. 2
 • Torsten. Student i Åbo 1659. Kvartermästare vid Nylands kavalleriregemente. Död 1674.
 • Catharina. Levde 1687. Gift med ryttmästaren vid Nylands kavalleriregemente Johan von Brinckman, död 1678.
 • Hebla, död ogift och begraven 1723 i Kyrkslätts socken.

TAB 2

Mårten (son av Lars Mårtensson, adlad Crantzfelt, Tab. 1), till Tomtbacka. Reformerad korpral vid Nylands kavalleriregemente 1674. Ständig korpral 1675. Kvartermästare 1677. Deltog 1677 bland adeln i landskapsmötet i Helsingfors. Kornett 1678. Löjtnant 1693-11-18. Regementskvartermästare 1701-04-30. Död 1701-06-09, stupade på ett parti vid Marienburg. Gift 1:o 1685-06-25 i Helsingfors med Margareta Jakobsdotter, dotter av kamreraren i kammarkollegium Jakob Danielsson och Margareta Bartels samt styvdotter till vice landshövdingen Johan Wittman, adlad Gripenberg. Gift 2:o med Juliana Maria Patkull i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1706 med kaptenen vid Gyllenstiernas dragonregemente Carl Gottfrid von Grefvenhielm, av en adlad men ej introducerad ätt (Sk.), död 1710-02-24 i staden Tottma under rysk fångenskap . Gift 3:o med rusthållaren Gustaf Bergman).

 • Barn (Rf.):
 • 1. Catharina Elisabet, levde ogift 1726 på Tomtbacka.

TAB 3

Ernst Johan (son av Lars Mårtensson, adlad Crantzfelt, Tab. 1), till Överby i Kyrkslätts socken. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1676. Kvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1678. Kornett 1683. Löjtnant 1698-03-28. Död före 1700-07-11. Gift med N. N. Han fick 1690-11-17 kungligt tillstånd att gifta sig med sin svägerskas syster Vendla Jakobsdotter, men äktenskapet synes icke hava gått i fullbordan (gift 1:o med auditören i Viborg Otto Ottosson. Gift 2:o 1691-05-04 i Helsingfors med inspektören Henrik Johansson Schmidt, i hans 2:a gifte).

Barn:

 • Ernst Johan, död på Överby och begraven 1696.
 • Fredrik Otto. Kornett vid Nylands kavalleriregemente (Rf.). Kvartermästare vid ett svenskt regemente (Rf.). Stupade i Polen 1703, den siste av ätten på svärdssidan.
 • Hedvig Helena, levde 1734 på Överby. Gift före 1707 med rusthållaren Erik Nyman (Rf.), som levde 1734. (Åbo hovrätts arkiv (medd. av hovrättsregistrator W. Wickström, Åbo).
 • Catharina, född 1680, död 1756 på Överby och begraven 1756-11-07 i Kyrkslätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.