:

Crantzfelt nr 567

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Crantzfelt nr 567 †

Adlad 1651-09-20, introducerad 1654. Utdöd 1703. Stamfadern Mårten Aronis har p.g.a. namnet Aron, vapenlikheter (blomstermotiv), gemensam bakgrund som fältpräst i Livland och gemensam hemort (Helsingforsnejden) antagits vara broder till prästen, astronomen, astrologen, filosofen och diktaren Sigfrid Aronus Forsius, men direkta belägg saknas.

TAB 1

Martinus (Mårten) Aronis. Född sannolikt i Helsingfors eller omnejden. Fältpredikant, fick 1598-03-06 av ståthållaren Arvid Stålarm frihet för skattejord i Rantasalmi socken, Finland. Följde i tolv år armén i Ryssland och Livland och blev i Polen illa skjuten och fången. Kaplan i Sääminki (Säminge) församling omkring 1610, kyrkoherde där 1613-17. Kyrkoherde i Juva (Jockas) pastorat 1622. Erhöll Klostemiemi gård, Sääminki (Säminge) socken 1615-09-13 samt Päivölä och Kukkoila hemman i Rantasalmi socken 1629-04-26. Avsatt från sitt ämbete, men frikänd av Åbo hovrätt och återinsatt 1634 samt fick 1634-09-12 konfirmation på skattefrihet för sina gods. Död före 1640-01-21.

Barn:

 • Karin. Begraven i Viborgs domkyrka 1663-12-13. Gift med borgaren i Viborg Mårten Lehusen[1] (levde 1593-1644).
 • Martinus Martini. Enligt Viborgs rådstuvurätts protokoll djäkne 1650, "scholae person" 1655.
 • ?Elisabeth. Gift med kyrkoherden i Sääminki (Säminge), Martinus Aronis efterträdare Sigfridus Erici Costianus.
 • NN. Gift med löjtnant Henrik Eriksson.[2]

Inspektor Hans Forsman kallade framlidne Lars Crantzfelt sin morbroder vid Borgå ting 1700-2-26.

Kronofogden i Lill-Savolax David Henriksson Monni kallade sig 1640 Lars Mårtenssons svåger.[3] Davids hustru var Anna Persdotter (i hennes första gifte, kanske en okänd dotter av Peter Schmidt?).

TAB 2

 • Lars Mårtensson, adlad Crantzfelt (son av Martinus Aronis, Tab. 1). Anställd av sin framtida släkting landssekretetaren Jöns Schmidt i Åbo 1626-31, ansvarig skrivare vid Åbo landskansli 1631-36. Regementsskrivare vid amiralitetet (!) i Sverige 1636-41. Registrator i svenska legationskansliet i Tyskland 1640. Fältsekreterare vid svenska huvudarmén i Tyskland 1644-11-21. Landsskrivare över Borgå och Raseborgs län 1644-12-18. Landssekreterare i Nylands och Tavastehus län 1644-54.[4] Adlad 1651-09-20 (introducerad 1654 under nr 567). Död 1672. Han fick 1652-09-23 i förläning under Norrköpings besluts villkor Tomtbacka säteri i Helsinge socken och sålde 1670 Hinsbacka och Notbacka frälsehemman i Kyrkslätts socken till jägmästaren Erik Bure. Gift med Catharina Schmidt, som levde 1674,[5] dotter av regementskvartermästaren Peter Schmidt och Ragnhild Stålhandske, samt syster till Jöns Schmidt, adlad Rosenschmidt.

Barn:

 • Mårten. Regementskvartermästare. Död 1701. Se Tab. 3
 • Torsten. Student i Åbo 1659. Kvartermästare vid Nylands kavalleriregemente. Död 1674.
 • Catharina. Levde 1687. Gift med ryttmästaren vid Nylands kavalleriregemente Johan von Brinckman, död 1678.
 • Hebla, Innehade Domarby i Helsinge socken 1678. Död ogift och begraven 1723-3-15 i Kyrkslätts socken (under kyrkan).

TAB 3

Mårten (son av Lars Mårtensson, adlad Crantzfelt, Tab. 2), till Tomtbacka. Reformerad korpral vid Nylands kavalleriregemente 1674. Ständig korpral 1675. Kvartermästare 1677. Deltog 1677 bland adeln i landskapsmötet i Helsingfors. Kornett 1678. Löjtnant 1693-11-18. Regementskvartermästare 1701-04-30. Död 1701-06-09, stupade på ett parti vid Marienburg. Gift 1:o 1685-06-25 i Helsingfors med Margareta Jakobsdotter, dotter av kamreraren i kammarkollegium Jakob Danielsson och Margareta Bartels samt styvdotter till vice landshövdingen Johan Wittman, adlad Gripenberg. Gift 2:o med Juliana Maria Patkull i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1706 med kaptenen vid Gyllenstiernas dragonregemente Carl Gottfrid von Grefvenhielm, av en adlad men ej introducerad ätt (Sk.), död 1710-02-24 i staden Tottma under rysk fångenskap . Gift 3:o med rusthållaren Gustaf Bergman).

 • Barn (Rf.):
 • 1. Catharina Elisabet, levde ogift 1726 på Tomtbacka.

TAB 4

Ernst Johan (son av Lars Mårtensson, adlad Crantzfelt, Tab. 2), till Överby i Kyrkslätts socken. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1676. Kvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1678. Kornett 1683. Löjtnant 1698-03-28. Död 1700-05-9 i Livland (döden antecknad i Rujen, Livland). Ledamot av regementets krigsrätt i Tavastehus 1690. Efter reduktionen rusthållare på Överby. Gift 16(79) (i Livland?, där två döttrar vistades under Stora nordiska kriget) med N. N., död senast 1690. Han fick 1690-11-17 kungligt tillstånd att gifta sig med sin svägerskas syster Vendla Jakobsdotter, men äktenskapet synes icke hava gått i fullbordan (gift 1:o med auditören i Viborg Otto Ottosson. Gift 2:o 1691-05-04 i Helsingfors med inspektören Henrik Johansson Schmidt, i hans 2:a gifte).

Barn:

 • Ernst Johan, död på Överby och begraven 1696.
 • Fredrik Otto. Korporal 1700-11-29 vid Övre Hollola kompani av Nylands och Tavastehus kavalleriregemente. Bekom avsked i september 1701. Följde dock redan 1702 med sin tidigare kompanichef, överstelöjtnant D. F. Patkull till kriget och anslöt sig till ett svenskt regemente. Avancerade där tiil kvartermästare. Stupade i Polen 1703, den siste av ätten på svärdssidan.
 • Hedvig Helena, Född 16(83), död 1767-2-9 i Kyrkslätt. Med sin syster Catharina i Riga 17(07)-(09). Betecknas som jungfru vid Sjundeå ting i 1709 och vid Kyrkslätts ting i juni 1711. Gift 17(11)-(12) 1:o med sergeant, senare fänrik vid Nylands infanteri Petter Kylander, stupad vid Isokyrö (Storkyro) 1714-2-19, 2:o 17(18) (böter till Kyrkslätts församling för otida sängelag med Hedvig Helena 1718) med Erik Nyman, född 1689 eller 1695 (av okänd härkomst, men sannolikt från Kyrkslätt; enligt kommunionboken hette fadern Mårten), som genom äktenskapet blev rusthållare på Överby dubbla rusthåll (han gift 2:o 1771-2-4 med Maria Johansdotter), död 1776-4-14 i Kyrkslätt. Barn med både Kylander (1) och Nyman (5), men endast de med Nyman, som härigenom blev stamfader till släkten Nyman i Kyrkslätt, levde till vuxen ålder.
 • Catharina Elisabet, född 16(80), död 1756-11-7 på Överby och begraven 1756-11-21 i Kyrkslätt. Oäkta dotter 1725-1-25 med Överbys skånska dragon Olof Lustig (i Skåne gift med Christensa Gudmundsdotter); Olof blev dömd skyldig till enkelt hor, men eftersom Catharina Elisabet var adlig, kunde hon inte dömas av häradstinget.

En Brita Ernestsdotter i Kyrkslätt (begraven 1743-11-20, 52 år) som var gift 1:o med rusthållare Isaac Drysenius och 2:o med kornett Arvid Roos, kallades som dopvittne 1727-6-2 Brita Crantzfelt. Felskrivning eller oäkta dotter till Ernst Johan?

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 1. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11251
 2. Savolax härads ting 21.-22.1.1640.
 3. Savolax härads ting 21.-22.1.1640.
 4. Omfattande biografiska uppgifter m.m. tills 1650 i Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/C/I/C 15, bildid: A0069540_00365.
 5. Helsingfors rådstuvurätt 1674-2-8 och Kyrkslätts ting februari 1674,

: