:

Canonhielm nr 1202

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Canonhielm nr 1202 †

Adlad 1689-12-08, introducerad 1693. Utdöd före 1739.

Enligt rikshäroldens i Skottland John Hook Campbells den 15 augusti 1781 i Edinburgh utfärdade intyg var den 1572 till Sverige inflyttade Wolter Colquhoun (Cahun) en avkomling av en urgammal skotsk adlig ätt med namnet Colquhoun, med säkert känd släktledning från början av 1200-talet, och i »Hertig Carls Slaktarebänk» uppräknas sonen Peter Cahun bland de från Sverige landsflyktiga, »som voro av adel», men i det för sonsonen Hans Canonhielm utfärdade sköldebrevet säges uttryckligen, att denne härstammade »av hederlig fast ej adlig släkt» i Skottland. (C. F. Rothlieb, Matrikel, 1818, sid. 265–267.)

TAB 1

Utgår helt!

Hans Caun, var ej broder med Jakob Caun adlad Canonhielm. [SBL:16 s729]

Peter Caun. Var 1598 hertig Carls av Södermanlands kammarjunkare. Landsflyktig till Polen 1600. Anlade 1605 ett kanongjuteri vid Falun. Arrendator av Kopparbergslagen och Österdalarne 1630-05-28. Delägare i Falu gruva, där han hade tiondelen. Död 1633-03-15. Gift 1621-12-09 med Christina Hansdotter i hennes 2:a gifte, död 1633-07-26 [As].

Barn:

TAB 2

Utgår ! Se Gahn och adliga ätten Gahn af Colquhoun nr 2204.

TAB 3

Jakob Caun, adlad Canonhielm (son av Peter Caun, Tab. 1), född 1625 i Göteborg. Konstapel vid artilleriet 1641. Sergeant 1657. Löjtnant 1659. Artillerikapten 1676. Artillerimajor i Marstrand 1678. Avsked 1684-12-13. Adlad 1689-12-08 (introducerad 1693 under nr 1202). Död 1697. Han var en tapper krigare. Bevistade belägringarna av Halmstad och Landskrona samt fälttåget i Norge. Gift 1659 med Christina Mörck, död 1687-04-06 i Marstrand.

Barn:

  • (?) Christina, bodde 1739 i Stockholm, nära 74 år gammal.

TAB 4

Jakob (son av Jakob Caun, adlad Canonhielm, Tab. 3), född 1660 i Göteborg. Hantlangare vid artilleriet 1676. Underofficer vid artilleriet 1677. Lärkonstapel 1683. Konstapel 1685. Underfyrverkare 1687. Fyrverkare 1689. Var 1690 och 1691 anställd i holländska armén, som då låg i Flandern, och bevistade därunder slaget vid Fleurus i Brabant. Fänrik vid artilleriet i Göteborg 1697-04-09. Löjtnant vid artilleriet i Göteborg 1700-04-07. Var löjtnant vid artilleriet i Malmö 1700. Kapten vid artillerifältstaten 1712-03-24. Transportera till Stralsund 1712-11-18. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1717-08-22. Avsked (Lk.) 1719-11-18. Var död 1739 och slöt ätten på svärdssidan. Gift (?1:o med Elsa N. N. Gift 2:o) med Anna Christina Meijer, dotter av artillerikaptenen Joakim Meijer och Margareta Lybeck. (Lk.)

Barn:

  • Johan Carl, döpt 1711-02-21 i Malmö.
  • Anders Jan, döpt 1717-04-15 i Malmö.
  • Christina Margareta, döpt 1720-02-13 i Malmö, död ogift 1759-05-00 i Stockholm.
  • Anna, född 1724 i Skåne, död 1798-05-11 i Uleåborg. Gift 1766-06-01 Södermanland med tullinspektoren och postmästaren (Kp.) i Uleåborg Jakob Georg Hesse.
  • (?) Charlotta, levde 1747.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: