:

Barohn nr 1851

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Barohn nr 1851 †

Natural. 1731-06-12. Introd. s. å.. Utdöd 1764-01-01.


TAB 1

Benjamin Baron (son av en borgmästare i Paris, av fransk adel), till Uchora och Letzezit. Rysstolk, sedan svenskt sändebud till Ryssland, Persien och kanatet Krim i konung Gustaf II Adolfs tid. Hugnades 1615 och 1618 med spridda gårdar i Ingermanland, där han 1626-06-19 fick ytterligare 36 obser i Wrudschi pogost (Al.). Levde 1648. Gift 1:o med en Bibikow, dotter av en stolnik (överhovmästare) i Novgorod. Gift 2:o med Mechtild von Fahrendorff, död 1672.

Barn:

 • Daniel, till Uchora. Levde utan tjänst på sina gods. Gift med Elsa von Werdenhoff (? Wernhoff) från Ingermanland, ? dotter av Nikolaus Wernhoff.

Barn:

 • Jost Johan. Löjtnant vid garnisonsregementet i Narva 1679-02-14. Kapten vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingsinfanteriregemente 1701-01-08. Stadsmajor i Narva. Fången därst. 1704-08-10. Död 1715-01-00 i Venora under fångenskapen. Gift med Anna Probsting, ? dotter av (SK.) majoren Gerhard Probsting, adlad Probsting, men ej introd., och Anna Elisabet Fock.

Barn:

 • Simon Daniel, natural. Barohn, född 1672 i Ingermanland. Rustmästare vid garnisonsregementet i Narva 1691. Fänrik därst. 1700-03-29. Kaptenlöjtnant 1701-03-12. Fången vid Narva 1704-08-10. Hemkom 1722-05-07. Kaptens avsked s. å. 5/6. Majors titel 1723-08-27 med indelning vid Österbottens regemente. Natural. svensk adelsman, jämte brodern, 1731-06-12, (introd. s. å. under nr 1851). Död 1732-10-07 och begraven i Gamla Karleby kyrka i Finland, där hans vapen uppsattes. Han blev 1700 sänd med brev till vojvoden i Novgorod, knes Trubetskoj, men fången s. å. 20/8 och därunder illa torterad med slag och eld. Gift 1702 med Helena Haveman (Helena Hoffman, dotter av sekreteraren Christoffer Hoffman), dotter av generalguvernementssekreteraren i Narva Peter Haveman och Catharina Lilliegren [KA. Likvidationer, hären efter 1680 (OA)].
 • Henrik Johan, natural. Barohn, född 1680. Överstelöjtnant. Död 1753. Se Tab. 2.

TAB 2

Henrik Johan (son av Jost Johan, Tab. 1), född 1680 i Ingermanland. Kom i tjänst 1697. Fänrik vid garnisonsregementet i Narva 1700-08-14. Löjtnant därst. 1701-09-24. Fången i Narva 1704-08-10. Hemkom 1722-05-00. Kaptens karaktär s. å. 26/6 och placerad vid Åbo läns infanteriregemente. Kapten därst. 1731. Natural. svensk adelsman, jämte brodern, s. å. 12/6 (introd. s. å. under nr 1851). Överstelöjtnants avsked. Död 1753-03-27 (1753-03-28) i Åbo [Lk] och begraven i S:t Karins socken. Gift före 1714 med friherrinnan Juliana Stiernstedt, född 1692, dotter av landshövdingen Johan Thesleff, adlad och friherre Stiernstedt, och hans 2:a fru Sara Törner.

Barn:

 • Johanna Juliana, död 1741-06-17 i Åbo och begraven i S:t Karins socken [Ckb.].
 • En dotter, född 1715-06-15 i Tobolsk i Sibirien. (Kd.)
 • En dotter (densamma som förestående?), död 1717-10-12 i Tobolskunglig. (Kd.)
 • En dotter, född 1719-03-26 i Tobolskunglig. (Kd.)
 • Christina Dorotea, född 1720-11-18 i Tobolsk, död 1797-03-30 i Måleryd i Alsheda socken, Jönköpings län. Gift med fältväbeln vid Kalmar regemente Anders Wohlgren, född 1719-06-16, död 1798-05-05 i Nyaby i nämnda socken.
 • Maria Catharina (Medd. av J. Finne.), född 1724-09-13, död 1780-01-09 i Kyrkslätts socken. Gift med kyrkoherden i Kyrkslätt Christian Limnell, född 1718-10-05, död 1779-01-08 i Kyrkslätts prästgård.
 • Carl Johan, född 1727 i Åbo. Fänrik vid J. A. von Lantingshausens värvade infanteriregemente 1751-06-17, död ogift 1764-01-01 Eksjö

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: