Ankarsparre nr 2180

Från Adelsvapen-Wiki

2180.jpg


Adliga ätten ANCKARSPARRE nr 2180 †

Adlad 1802-12-09, introducerad 1804. Utdöd 1825-04-25.


 • Ingemar Larsson, född i Hönsgård i Västra Ämterviks socken Värmlands län. Rådman i Karlstad 1604. Gift med Kerstin Arvidsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kyrkoherden i Nyeds pastorat av Karlstads stift Olof Eriksson Luth i hans 2:a gifte, död 1658). (Hm.)

Barn:

 • Lars Ingemarsson Tingwall. Handlande i Karlstad. Rådman 1636. Borgmästare i Karlstad. 1639. Gift med Ebba Forssæa, dotter av kronobefallningsmannen Per Olofsson Björnö och Kerstin Siggesdotter.

Barn:

 • Ingemar Tingwall, född 1636. Direktör över Hellefors silvergruva 1689. Borgmästare i Filipstad. Död 1692. Gift 1:o 1664 med Anna Månsdotter, änka efter borgmästaren Toussaint. Gift 2:o 1666 med Margrareta Strokirch, dotter av borgmästaren i Filipstad Evert Hansson Strokirch och Ingeborg Håkansdotter Skragge.

Barn:

 • 2. Johannes Ingemari Tingwall, född 1667 i Filipstad. Student i Uppsala 1685. Filosofie magister i Uppsala 1691-12-10. Prästvigd 1692. Extra ordinarie hovpredikant 1693. Regementspastor vid livgardet 1694-11-23. Hovpredikant hos änkedrottningen Hedvig Eleonora 1697-05-07. Överhovpredikant 1701-09-13. Fältsuperintendent vid armén i Polen i slutet av 1701. Utnämnd biskop i Göteborg 1702. död 1702-12-13, utanför Sendomir i Polen. 'Han var så älskad och aktad av konung Carl XII, att konungen fällde tårar vid hans död.' Gift 1695-01-06 med Christina Andersén i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1686 med handlanden i Stockholm Paul Paulsson Eggers, född 1660, död 1692. Gift 3:o 1706 med överhovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Nyköping Crispin Insulander i hans 2:a gifte, född 1660, död 1713), född 1670, död 1738 , dotter av handlanden Tomas Andersén och Sara Nyman samt syster till statssekreteraren Tomas Andersén, adlad Blixenstierna.

Barn:

 • Carl Johan Tingwall, född 1699-06-24 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1716. Sergeant vid livgardet 1717. Sekundlöjtnant vid Västerbottens regemente 1718-03-18. Premiärlöjtnant vid Västerbottens regemente 1719-07-25. Avsked 1742-01-02. Kaptens karaktär 1747-02-12. Död 1764-04-10. Han upptog 1738 Gällivara gruvor i Lappmarken. Gift 1:o 1736 med Catharina Blix, född 1723, död 1760, dotter av kyrkoherden i Råneå Samuel Blix och Christina Hägg. Gift 2:o med Elisabet Klockhoff.

Barn:

 • 1. Johan Tingwall, adlad Anckarsparre, född 1739-03-08. Frivolontär vid amiralitetet 1753-04-03. Underskeppare vid amiralitetet 1755-05-05. Amiralitetskonstapel 1755-12-11. Kadett 1757-04-22. Underofficer vid adettkåren 1759-11-28. Amiralitetslöjtnant 1762-09-13. Förordnades till adjutants tjänstgöring vid volontärregementet 1772. Kapten 1774-09-21. RSO 1781. Major 1788-07-21. Överstelöjtnant 1790-07-17. Överste 1793-12-22. adlad 1802-12-09, (introducerad 1804 under nr 2180). Död 1807-06-08, i Karlskrona. Han bevistade, bl a sjödrabbningar, slaget vid Hogland 1788-07-17, då han var sekundchef på örlogsskeppet Äran. Gift 1780 med Maria Juliana Ferber, född 1747, död 1799-05-23, dotter av amiralitetsapotekaren, assessorn Johan Henrik Ferber och Eva Maria Ankarcrona.

Barn:

 • Gustava Juliana, född 1781-01-21, död 1823-03-30 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1808-11-12 med löjtnanten friherre Fredrik Vilhelm von Gedda, född 1776, död 1808.
 • Carl Johan, född 1781-12-24. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1792. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1794-11-11. Utexaminerad (Hc.) 1800-09-30. Fänrik vid arméns flotta 1800-10-20. Fänrik vid Kalmar regemente 1801-11-24. Stabsfänrik med förares indelning 1802-10-06. Fänriks indelning 1806-06-18. Död ogift 1808-03-27 Nöbbeled.
 • Sofia Lovisa, född 1784-04-30, död 1820-08-22 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1807-09-17 med majoren vid flottan Ture Gustav Falkman, född 1770-07-03, död 1837-02-25 i Karlskrona.
 • Ulrika Henrietta, född 1785-05-01, död 1813-07-10. Gift 1810-01-01 med vice amiralen, KSO, Nils Johan Fiscerström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1819 med Charlotta Catharina Sjöström, född 1797, död 1828), född 1781-08-14 i karlskrona, död 1858 [Öä]
 • Eva Maria, född 1788-04-01 i Karlskrona.
 • Ingemar August, född 1791-08-29, anställd i grosshandel i Stockholm. Död i Stockholm 1825-04-25 och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.