Adlerwaldt nr 2000

Från Adelsvapen-Wiki

2000.jpg


Adliga ätten ADLERWALD nr 2000 †

Adlad 1770-01-23, introducerad 1773. Utdöd 1829-10-18.


 • Matts Jonsson, bonde i Brovallen i Folkärna socken, Kopparbergs län [Hm].

Barn:

 • Erik Brovallius, född 1620 i Brovallen. Student i Åbo och i Uppsala 1645. Collega scholae i Falun. Komminister i Nya Kopparberg 1650 och i Falun 1655. Kyrkoherde i Nya Kopparberg 1661. Kyrkoherde i Gagnefs pastorat av Västerås stift 1669. Död 1694-06-15 och begraven i Stora Kopparbergs kyrka. Gift 1:o 1647 med Margareta Isaksdotter, död 1662-02-09 dotter av gruvfogden vid Nya Kopparberget Isak Andersson. 2:o 1663 med Brita Eriksdotter, död 1716, dotter av bergsmannen i Falun Erik Göransson [Hm].

Barn:

 • 2. Jakob Browall, född 1670-01-01. Landssekreterare i Södermanlands län. Död 1742-03-19 i Nyköping. Gift 1702 med Margareta Westerling, född 1685-03-21, död 1760-05-12 i Nyköping stad. Dotter av rådmannen i Nyköping och brukspatronen Mårten Svensson och Margareta Swiring samt syster till statskommissarien Henrik Westerling, adlad von Westerling, och kammarrådet Joakim Westerling, adlad Cronfelt.

Barn:

 • Carl Jakobsson Browall, adlad Adlerwald, född 1709 i Nyköping. Landskanslist i Nyköping 1726. Vice notarie i Stockholms stads accisrätt 1738-05-09. Extra ordinarie kanslist (kanslist) vid fortifikationskontoret 1739-07-25. Sekreterare i Stockholms stad 1740. Vice landssekreterare i Södermanlands län 1741-03-03 (1740). Materialskrivare vid karantänshusbyggnaden å Rotholmen 1741-06-22. Aktuarie och registrator i utredningskommissionen 1741-10-16. Sekreterare i jaktkommissionen 1750-12-00–1756-10-09 (1753–1759) då kommissionen upphörde. (S. Erixon, Skultuna bruks historia.). Brukspatron på Skultuna mässingsbruk i Skultuna socken, Västmanlands län. Adlad 1770 (introducerad 1773 under nr 2000). Bergsråds karaktär (1770-07-31). Död 1788-03-16 på Slagåla och begraven i Skultuna kyrka, där hans vapen ses. Han fick Skultuna bruksegendom av sina svärföräldrar till fideikommiss för sig och manliga afkomlingar, ägde dessutom Sura stångjärnshammare i Sura socken, samt säterierna Hägervall i Skultuna socken, Slagåla i Lillhärads socken, och Limsta i Irsta socken, (alla i Västmanland). Gift 1749-07-23 på Slagåla med sin kusin Susanna Vilhelmina Mattiessen (S. Erixon, Skultuna bruks historia) född 1722-07-11, död 1772-11-22 på Skultuna bruk, dotter av brukspatronen på Skultuna Peter Mattiessen och Susanna Mårtensdotter Westerling.

Barn:

 • Tomas, född 1749-07-18, död barn.
 • Carl, född 1750-12-19 i Stockholm Jakobs församling i Stockholm, död barn.
 • Henning Nikolaus, född 1752-01-23, död barn.
 • Beata Vilhelmina, född 1753-03-05, död 1790-09-10 Virbo och begraven 1790-03-16 Gift 1769-05-09 på Slagåla med hovjägmästaren Mikael Hammarskjöld. född 1732, död 1802.
 • Margareta Susanna, född 1754-10-10, död barn.
 • Hedvig Sofia, född 1757-01-09, död barn.
 • Carl Jakob, född 1758-07-30. Auskultant i bergskollegium 1778-12-16. Brukspatron på Skultuna, RVO 1810-05-04. Död ogift 1829-10-18 på Skultuna och var den siste av ätten, samt begraven i Skultuna kyrka. Han arrenderade, jämte grosshandlaren J. C. Pauli, Skultuna från 1784 samt Överby efter faderns död. Blev 1811 ensam innehavare av Skultuna bruk. (S. Erixon, Skultuna bruks historia.).
 • Axel Adolf, född 1762-02-21 i Tierps socken. Ryttare vid livgardet 1767-10-07. Korpral vid livgardet 1770-08-30 kornett 1780-11-13. Löjtnant 1785-09-27. Ryttmästare vid livregementets kyrassiärer 1794-05-01. Avsked 1794-05-08. Död ogift 1811-01-26 i Stockholm och begraven i Skultuna kyrka
 • Gustaf. född. 1764-07-11, död barn.,
 • En son, dödfödd 1766-01-18.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.