:

Wetterstierna nr 1574

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wetterstierna nr 1574 †

Adlad 1718-11-17, introd. 1719. Utdöd 1749-11-07.


1At (RA).

  • Måns Björnsson. Bördig från Västergötland. Rusthållare. Bodde slutligen på Visingsö. Gift på 1660-talet med Ragnild Andersdotter.

Barn:

  • Nils Wetterman, adlad Wetterstierna, född 1670-06-12 på Visingsö. Furir vid Kalmar regemente 1704. Förare därst. 1707. Sergeant vid benderska dragonregementet 1713. Fänrik vid östra skånska utskrivningsregementet 1716. Löjtnant därst. 1717-04-17. Kapten 1718-04-18. Adlad s. å. 17/11. (Introd. 1719 under nr 1574). Avsked s. å. 30/9. Placerad vid garnisonsregementet i Malmö 1723. Majors karaktär 1740-07-10. Död barnlös 1749-11-07 på Dykärr1 i Habo socken, Skaraborgs län och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven i Habo kyrka. Han blev fången vid Perevolotjna 1709 och förd till Smolensk, varifrån han med mycken möda lyckades rymma, men blev åter gripen vid Osiakov i Ukraina. Lyckades efter några månader åter befria sig och kom till konung Carl XII i Bender samt deltog i kalabaliken därst. 1713. Bevistade belägringen av Fredrikshall 1718. Gift 1721 med Catharina Edman, född 1690-06-12, död 1758-11-22 på Dykärr, dotter av häradshövdingen i Tveta, Mo och Vista härader i Småland Gustaf Edman och Anna Hadelin samt faster till generalmajoren Erik Edman, adlad och adopt. Edenhielm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: