:

Werwing nr 906

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Werwing nr 906 †

Adlad 1677-07-02, introd. 1678. Utdöd 1715-11-27.


1At (So).

  • Peder Jonsson. Bonde i Häggesta by i Bollnäs socken Gävleborgs län vid sjön Virpen eller Verven, varav hans barn togo sitt tillnamn. Länsman i samma socken. Gift med Catharina Brunnera, dotter av kyrkoherden i Harmångers och Jättendals församlingars pastorat av Uppsala ärkestift Olaus Erici Brunnius, Gestricius, och hans 2:a hustru Brita Pedersdotter Njurenia samt faster till översten Sebastian Brunner, adlad von Brunner.

Barn:

  • Jonas Werwing, adlad Werwing, född i Häggesta by. Student i Uppsala 1647. Utrikes resor. Kanslist i k. kansliet 1662. Landssekreterare i Uppland 1666-12-06. Referendarie i reduktionskollegium 1669-03-05. Sekreterare därst. 1674-04-04. Adlad 1677-01-02 (introd. 1678 under nr 906). Avsked 1683-01-20. Assessor i antikvitetskollegium 1685-07-05. Död 1697-05-25 i Stockholm. Han sammanskrev på befallning konungarna Sigismunds och Carl IX: s historier, vilka åren 1746 och 1747 blevo, försedda med anmärkningar, på trycket utgivna av Anders Anton von Stiernman. Förbättrade även Johannes Widekindi historias första del om konung Gustaf II Adolf (1691). Gift 1675-08-12 i Stockholm1 med Sara Brodina, dotter av biskopen i Västerås, doktor Johannes Brodinus och hans 1:a fru Elisabet Emporagria.

Barn:

  • Några barn, vilka alla dogo i späda barndomen.
  • Peter. Sergeant vid livgardet 1702-06-09. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1705-01-02. Kapten därst. 1707-06-11. Död ogift 1709-02-00 i Ukraina.
  • Johan Gabriel. Legationssekreterare vid hannoverska hovet. Kommissionssekreterare på ambassaden till Frankrike 1714. Död ogift 1715-11-27 i paris och slöt ätten. 'Han var känd för mycken skicklighet i svenska, franska och italienska språken och skaldekonsten.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: