Von Brunner nr 1425

Från Adelsvapen-Wiki

1425.jpg


Adliga ätten von Brunner nr 1425 †

Adlad 1703, introducerad 1709. Utdöd 1732-10-25.


TAB 1

Brunnerska ättegrenen.


  • Olaus Erici Brunnius, Gestricius, född i Gästrikland. Kyrkoherde i Harmångers och Jättendals församlingars pastorat av ärkestiftet 1619. Död 1632. Gift 1:o med Emerentia Nilsdotter. Gift 2:o med Brita Pedersdotter Njurenia, dotter av prosten och kyrkoherden i Umeå Petrus Olai Gestricius, en av stamfäderna för lagmannen Olof Plantin, adlad Plantenstedt, och Catharina Mårtensdotter.

Barn:

  • 2. Martinus Olai Brunnerus, Helsingius, född 1627-09-27 i Harmångers socken. Skolpilt i Söderhamn 1634. Gymnasist i Strängnäs 1641. Student i Uppsala 1645. Magister primus i Uppsala 1655-09-26. Notarie i teologiska fakulteten 1655. Företog en studieresa till tyska universitet 1657–1659. Graecæ linguæ professor i Uppsala 1659-05-25. Fjärde teol. professor i Uppsala 1666-10-15. Prästvigd 1666. Tillika kyrkoherde i Börje pastorat av ärkestiftet 1668-05-13. Tredje teol. professor och kyrkoherde i Danmarks pastorat av samma stift 1670. Riksdagsfullmäktig 1672. Ledamot av trolldomskommissionen 1672. Andre teol. professor och kyrkoherde i Börje pastorat 1674. Teol. doktor 1675 vid konung Carl XI:s kröning. Död 1679-08-22 i Uppsala av hetsig feber och begraven 1679-09-29 i koret i Danmarks kyrka, till vilken han och hans hustru givit en stor metalljuskrona [Bbl]. Gift 1660-06-17 med Elsa Poppelman, född 1642-11-20 i Gävle, död 1738, dotter av råd- och handelsmannen i Gävle Sebastian Poppelman och Elsa Rodde.

Barn:

  • Sebastian Brunner, adlad von Brunner, född 1663 i Uppsala. Student i Uppsala 1672-10-05. Kvartermästare vid pommerska kavalleriet 1688. Adjutant vid pommerska kavalleriet 1689-07-03. Kornett 1693-01-16. Regementskvartermästare 1695-11-22. Ryttmästare 1697-12-20. Adlad 1703-01-30 jämte styvbarnen (introducerad 1719 under nr 1425). Major 1710-11-14. Överstelöjtnant 1712-09-09. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom, åter fången vid Stresow 1715-11-05. Hemkom 1717. Överstes titel 1719-12-21. Död 1732-10-25 i Greifswald. Gift med Anna von Stijpman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en Reisner). Hon levde änka 1740. (?) Dotter av referendarien vid hovrätten i Greifswald Frans Stijpman, adlad von Stijpman, men ej introducerad och Maria Pepelow [SK].

Barn:

  • Gertrud Elisabet, död 1729-10-16.

TAB 2

Reisnerska ättegrenen.


  • Reisner. Hans änka Anna von Stijpman blev gift med översten Sebastian Brunner, adlad von Brunner, och hans barn jämte styvfadern adlade 1703-01-30.

Barn:

  • Carl Christoffer Reisner, adlad von Brunner, kornett vid pommerska kavalleriregementet. Fången 1713-05-16 vid Tönningen. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1713-10-10. Konfirmationsfullmakt 1715-08-01. Fången i Norge 1716-03-17. Avsked 1719-09-30. Död ogift.
  • Barbara Regina Reisner, adlad von Brunner.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.