:

Welsk nr 414

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Welsk nr 414 †

Adlad 1647-12-20. Introd. 1649. Utdöd före nov. 1656.


1At (Sch). 2 At (P).

  • Erik Welsk, adlad Welsk, till Gennarby och Kantokylä i Tenala socken i Finland, vilka han fick genom sitt gifte. Bördig från Tyskland. Ryttmästare 1639-09-25. Var överstelöjtnant vid Wittenbergs regemente 1647. Generaladjutant vid svenska kavalleriet i Tyskland s. å. 30/9. Fick överstelöjtnants exspektans s. å. 6/10. Adlad s. å. 20/12 (introd. 1649 under nr 393, vilket sedan ändrats till 414.). Överste 1648-05-03. Död barnlös 165(?). 4/5 enl. vapnet i Tenala kyrka 1, säkert före nov. 16562, då hustrun kallar sig »bedrövad änka», och begraven i Tenala kyrka samt slöt själv sin ätt. Gift med Sofia Boije af Gennäs i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1635-10-04 i Åbo med översten för Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Hans Ekholt, till Kantokylä, adlad 1628-10-13, men ej introd., död 1637 om hösten), född 1613 på Nöteborg, död 1657-02-23 på sin gård Gennarby och begraven s. å. 30/8 i Tenala kyrka, dotter av översten och kommendanten Hans Boije af Gennäs, och Anna Hordeel.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: