Weinigel

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Casimir Henrik Weinigel, född 1686 i Bremen; volontär vid danska trupperna i Brabant; fänrik 1705; löjtnant vid prinsen av Hessen-Homburgs reg:te i dansk tjänst 1709; i svensk fångenskap i slaget vid Helsingborg 1710; avsked ur dansk tjänst 1714; kapten i svensk tjänst vid Bremiska dragonreg:tet s å och vid Skånska dragonreg:tet 1716-08-28; konfirm 1718-03-06; reducerad 1721; ryttmästares expectanslön vid Östgöta kavallerireg:te 1726; förekommer som dopvittne i Söraby sn 1720 (källa: Genline ID 442.20.76000); † 1727-08-05. Gift 1715-05-10 på Landsjö, Kimstads sn (källa: Genline ID 316.8.11000) med välborna jungfrun Agneta Helena Hägerflycht, född 1695, † 1721-07-12 på Landsjö, Kimstads sn, begr 16/7 (capiteinskan Wälborna Fru, källa: Genline ID 316.9.39900), dotter till överstelöjtnanten Johan Axel Hägerflycht och Märta Christina Strömfelt.

Barn:

  • Thomas Johan von Weinigel, född 1716 på Landsjö, Kimstads sn, dpt 3/6 (källa: Genline ID 316.8.6700); volontär; furir 1734-06-21; avsked 1740-05-13; avsked 1740-05-13; livdrabant (källa: Carl Almgren - Kungliga Första livgrenadjärregementets historia del 6). Gift 1751-08-11 på Åbäcksnäs, Gryts sn (källa: Genline ID 292.32.64700) med välborna jungfrun Maria Gustafviana von Bysing, † 1753, dotter till majoren Nils Johan von Bysing och Barbara Augusta Ryding.
  • Märta Christina Weinigel, född 1719-11-25 på Landsjö, Kimstads sn, dpt 3/12 (källa: Genline ID 316.9.33500).
  • Augusta Johanna Weinigel, född 1721-07-02 på Landsjö, Kimstads sn, dpt 9/7 (källa: Genline ID 316.9.34100).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker; Waldemar Stenhammar & Reinhold Stenbock - Andra livgrenadjärregementet 1552-1927; Carl Almgren - Kungliga Första livgrenadjärregementets historia del 6. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.