:

Berg från Kronoberg

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Johan Georg Berg, född 1763-04-08 i Tyskland (källa: 827.11.32300, 827.8.63200); volontär vid Kronobergs reg:te 1771; kommenderad till garnison i Karlskrona 1781; furir 1782-03-01; arbetskommendering i Karlskrona 1784 och 1785; sergeant med lön 1785-05-30; fänrik vid reg:tet 5/5 s å; löjtnant i armén 1798-12-20; löjtnants lön 1802-12-16; transporterad 1811-03-20 från 2:e Majorens kompani, Kronobergs reg:te till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs reg:te; transporterad som kapten 1811-05-15 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs reg:te till Södra Sunnerbo kompani, Kronobergs reg:te; major; R S O; bosatt på 1 oförmedlat Krono Kaptensboställe vid Sunnerbo kompani Kölaboda Storegård, Göteryds sn (källa: Genline ID 827.8.63200); † 1839-02-27 på Skateboda, Göteryds sn (bröstsjukdom, 75 år gammal, källa: Genline ID 827.26.97100). Gift 1:o 1786-01-03 i Traryds sn (källa: Genline ID 851.12.71200) med jungfrun Christina Ulrika Bexell, född 1754, † 1807-12-14 på Öckershult, Hinneryds sn (lieutnantskan, lungsot, 52 år gammal, källa: Genline ID 829.21.18000), dotter till majoren Johan Bexell och Eleonora Sofia Bagge af Berga; 2:o 1812-11-29 på Blidingsholm, Almundsryds sn (källa: Genline ID 811.16.48600) med jungfrun Sara Maria Bergquist, född 1784-04-15 på Blidingsholm, Almundsryds sn, dpt 16/4 (källa: Genline ID 811.16.55300), † 1858 i Göteryds sn, dotter till brukspatronen Magnus Bergquist och Margareta Sofia Bergia.

Barn 1:o:

 • Bengt Gabriel Berg, född 1791; kapten; R S O; † 1865. se Tab 2.
 • Carl Henrik Berg, född 1796-01-30 på Fernhult Västregård, Traryds sn, dpt 2/2 (källa: Genline ID 851.13.93500), † där s å 2/2, begr 7/2 (späde gossen, okänd barnsjuka, källa: Genline ID 851.13.101000).
 • Gustava Lovisa Berg, född 1797-10-22 på Fernhult Västregård, Traryds sn, dpt 29/10 (källa: Genline ID 851.13.93700).
 • Fredrika Wilhelmina Berg, född 1800-04-21 i på Öckershult, Hinneryds sn; bosatt ogift och barnlös hos sin bror på Skatelövs Mellangård, Skatelövs sn och avflyttade därifrån till Växjö 1833 (källa: Genline ID 841.10.104300).

Barn 2:o:

 • Sara Ulrika Berg, född 1813-09-09 på Kölaboda Storegård, Göteryds sn, dpt 3/9 (källa: Genline ID 827.25.65600), † ogift och barnlös 1877 i Göteryds sn (källa: Genline ID 827.9.100600).
 • Elisabet Sofia Maria Berg, född 1815-10-15 på Kölaboda Storegård, Göteryds sn, dpt 18/10 (källa: Genline ID 827.25.66500), † 1893 i Skatelövs sn. Gift med Carl Gustaf Teodor Hedenstierna, född 1810 i Linköping, † 1888 i Agunnaryds sn. Paret fick flera barn.
 • Georg Mauritz Henrik Berg, född 1816; kapten. se Tab .
 • Johan Oscar Berg, född 1818, † 1878. se Tab .
 • Erland Gustaf Fredrik Berg, född 1893; † 1893. se Tab .
 • Hilda Charlotta Margareta Berg, född 1821-06-23 på Kölaboda Storegård, Göteryds sn, dpt 26/6 (källa: Genline ID 827.25.76200).
 • Hedvig Amalia Josefina Berg, född 1825-08-27 på Kölaboda Storegård, Göteryds sn, dpt 30/8 (källa: Genline ID 827.25.78300), † där 1826-04-07 (källa: Genline ID 827.8.63200).

TAB 2

Bengt Gabriel Berg, (son till Johan Georg Berg, Tab 1), född 1791-11-07 på Fernhult Västregård, Traryds sn, dpt 11/9 (källa: Genline ID 851.13.93000 och 442.12.3300); kapten vid Kronobergs reg:te; R S O; avflyttad från Söraby sn till Skatelövs Mellangård, Skatelövs sn år 1825 (källa: Genline ID 442.12.3300); flyttade därifrån till Växjö år 1847 (källa: Genline ID 841.10.104300); † 1865-04-09 i nr 44, Växjö sfs (källa: Genline ID 100007.4.60200 och 862.52.14400). Gift 1821-01-11 i Moheda sn (källa: Genline ID 837.21.49900) med jungfrun Eva Lovisa Björkman, född 1797-10-02 på Sjöborgen, Moheda sn, dpt 3/10 (källa: Genline ID 837.21.20000 och 442.12.3300), dotter till brukspatronen Johan Björkman och Ulrika Westborg.

Barn:

 • Ulrika Lovisa Berg, född 1823-03-19 på Södra Rottne Söregård, Söraby sn, dpt 26/3 (dopvittne bl a kapten Magnus Gustaf Renner, källa: Genline ID 442.17.900); avflyttad från Växjö nr 44 till Västra Vingåkers sn 1863-10-30 (källa: Genline ID 862.52.14400).
 • Charlotta Virginia Berg, född 1824-12-10 på Södra Rottne Söregård, Söraby sn, dpt 19/12 (källa: Genline ID 442.17.1400).
 • Johan Eberhard Berg, född 1826-09-28 på Skatelövs Mellangård, Skatelövs sn, dpt 8/10 (källa: Genline ID 841.23.105700), † där 1827 (källa: Genline ID 841.9.55200).
 • Betty Gustava Berg, född 1827-12-14 på Skatelövs Mellangård, Skatelövs sn (källa: Genline ID 841.9.55200).
 • Bengt Johan Fabian Berg, född 1831; läroverksadjunkt; † 1897. se Tab 3.
 • Blenda Klara Götilda Berg, född 1833-08-03 på Skatelövs Mellangård, Skatelövs sn (källa: Genline ID 841.10.104300). Gift 1865-10-03 i Växjö sfs (källa: Genline ID 100007.4.41200) med lasarettssysslomannen Nils Gustaf Leonard Bergh, född 1840-03-28 i Tutaryds sn (källa: Genline ID 862.65.72800). Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker. Sammanställt av: Mattias Loman

: