:

Von Streitbach nr 934

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Streitbach nr 934 †

Adlad 1678-08-27, introd. 1680. Utdöd 1714-02-19. Meddelande om hela släkten har lämnats av F. R. Tegengren, Stocksund.


1RHG. 2Lk. 3Geneal. Samf. s i Finland årsskrift 1928.

  • Johan Striedbech. Borgare i Osnabrück 1593. Död 1629-01-16. Gift med Margareta Klövekorn.

Barn:

  • Henrik Striedbech, född 16(14). Sidenhandlare i Lübeck 1638-02-13. Begraven 1668-12-22. Gift 1638-10-15 i nämnda stad med Margareta Cratz, dotter av härbärgeraren Johan Cratz och Gertrud N. N.

Barn:

  • Johan Stridbech, adlad von Streitbach, döpt 1641-04-11 i Lübeck. Skaffade under kriget 1658 och 1659 gevär, ammunition och viktualier åt svenska armén i Danmark. Faktor i Skåne, Halland och Blekinge 1660. Kommissarie vid amiralitetet 1676-04-05. Adlad 1678-08-27 (introd. 1680 under nr 934). Överkrigskommissarie. Död 1699-03-01. Hans adliga namn skrives i konceptet till adelsbrevet i riksregistraturet von Striedbech. Gift 1:o 1678-07-02 i Linköping med Elisabet Tersera, född 1662-07-11 i Åbo, död 1681-07-18 och bisatt s. å. 6/8 i Jakobs kyrka i Stockholm, dotter av biskopen i Linköpings stift Johannes Elavi Terserus och hans 2:a fru Maria Grubb samt syster och halvsyster till Elof och Peter Terserus, adlade Tersér, nr 1048. Gift 2:o 1684-01-20 i Stockholm med Vendla Ehrenskiöld, levde änka 1701, dotter av landshövdingen Johan Nilsson, adlad Ehrenskiöld, och Catharina Rask.
  • Barn1:
  • ?1. Carl. Löjtnant vid Skaraborgs regemente. Stupade 1709-06-28 vid Poltava.[2]
  • 2. Maria Margareta, född 168(4), död 1749-08-19 i Uleåborg. Gift 1:o 1704-12-08 Korsholm. Gift 2:o 1728-12-12 i Uleåborg med kapellanen därst. Georg Rajalin i hans 2:a gifte (gift 1:o med Susanna Laurea, död 1728-05-26)4, född 1678, död 1739-03-05 i Uleåborg. [3]
  • 2. Johan Henrik. Fänrik vid Zeedts bergsbataljon 17032. Stupade ogift 1714-02-19 i slaget vid Storkyro.
  • 2. Christina, född 1770-01-02, död 1769 i Ylikannus. Gift 1721 med kapellanen i Ylikannus församl. i Finland Carl Forsman, född 1695, död 1750-12-25.
  • 2. Cecilia. Gift med borgaren i Visby, sedan rådmannen i Gränna Johan Henriksson Neostadius.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: