:

Von Steinberg nr 21

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten von Steinberg nr 21 †

Adlad 1642-10-01, introd. 1643. Friherrlig 1653-06-18. Introd. 1654. Grevlig 1654-06-02, introd. s. å. Utdöd 1690.

1 At (L).

Jakob Steinberg, adlad von Steinberg. Juris doktor vid akademien i Helmstedt. Hovråd hos hertigen av Sachsen-Lauenburg. Kanslidirektor hos regerande hertigen av Braunschweig. Generalkommissarie vid dennes krigshär. Hovråd hos konung Gustaf II Adolf 1630-06-30. Resident i Erfurt samt legat till hertigarna av Sachsen-Weimar och Braunschweig-Luneburg. Adlad 1642-10-01 (introd. 1643-10-09 under nr 279 i gamla matrikeln men uteslöts ur matrikeln 1727, då de släkter avfördes, som voro introducerade som friherrliga eller grevliga). Uti adelskapet av drottning Christina stadfästad 1645-12-20. Lantdrost i ärkestiftet Bremen 1648-09-06. Avsked från denna befattning1 1654-12-30. Död 1661-10-17 efter långvarig sjukdom21 Han erhöll i donation klostret Hadmersleben och byarna Alsleben och Wulferstadt.1. Gift med Eva Hoffman, död 1656-05-06 och begraven 1663-04-29 i Volde i Bremen på samma gång som mannen. [1]

Barn:

Antonius von Steinberg, friherre och greve von Steinberg, greve till Enköping samt friherre till Boda och Fästerid. Född i Tyskland. Student i Rostock 1636. Tjänade först under tyska och danska krigen vid svenska armén2 kapten vid livgardet 1645-03-00. Drottning Christinas hovmästare 1646-06-19. Ledsagade som guvernör prins Adolf Johan av Pfalz-Zweibrücken på dennes resa till Frankrike 1646–1648. Överstelöjtnant vid Östgöta regemente till fot 1648-11-24. Hovstallmästare 1651-12-23. Överstes karaktär 1652-09-01. Friherre 1653-06-18 (introd. 1654, mellan nr 42 och 43, men utesluten ur matrikeln 1727, då de släkter avfördes, som voro introducerade som friherrlig eller grevliga). Överste för adelstaneregementet s. å. 12/10. Riddare av Amaranterorden. Greve 1654-06-02 med Enköpings stad till grevskap (introd. s. å. 6/6 under nr 21). Stadfästad 1654-12-23 i sin överstebeställning vid adelsfaneregementet. Överkammarherre hos drottning Hedvig Eleonora 1655. Avsked från adelsfaneregementet 1660. Generalmajor av kavalleriet 1663-04-10. Guvernör i Wismar s. å. 14/12, men utnämningen återtogs, innan han tillträtt ämbetet2 åter överste för adelstaneregementet 1664-08-31. Generallöjtnant 1667-11-26. Avsked från adelsfaneregementet s. å. Generallöjtnants pension 1672-03-13. General 1675-10-13. Död 167(8?) 3/12 (brev från honom av 1678-01-18 och 30/4 finnas i RAB). 6Han räddade 1651 drottning Christina, då hon vid beseendet av ett nybyggt skepp vid Skeppsholmen föll i sjön. Stod sedermera i mycken ynnest hos bemälda drottning och kom därför i träta med hennes förra gunstling, greve Magnus Gabriel De la Gardie, vilken han nästan helt och hållet utträngde. Var slutligen den sista greve, som samma drottning kreerade, och blev på hennes uttryckliga befallning introducerad, sedan han likväl förut samma dag varit på väg att kastas ut genom fönstret från grevesamlingsstället, som för tillfället vari gustavianska auditoriet i Uppsala.'. Gift 1650-03-24 (9/6 enl. Oxenstiernska släktboken) på Stockholms slott med drottning Christinas hovjungtru Catharina Ribbing, som 1683 fick 1,000 daler silvermynt i livstidsgratial, levde 1705, men var död 17111 och ligger begraven i Riddarholmskyrkan i graven nr 56, nedanför trapporna vid västra dörren, för vilken grav betalades till kyrkan endast 60 daler kopparmynt, i anseende till hennes fattigdom, dotter av ståthållaren Nils Ribbing nr 15 och Anna von Hintzen.

Barn:

  • Tre barn, som alla dött späda, ty trenne små likkistor med årtalet 1653 och tillhörande denna ätt, finnas i Lilliegraven i Riddarholmskyrkan. (Catharina Ribbing skrev 1653-08-15 till sin faster fru Christina Ribbing om sin lille sons begravning, vilken skulle komma att ske hastigt, emedan drottningen skulle resa utrikes och Catharinas man skulle följa henne, han begravdes s. å. 25/8 i Tyska församl. i Stockholm.)
  • Christina, »nyss» död 1711-02-#001
  • Eleonora, levde ännu 1711.
  • Hedvig, född 1659-05-19 i Wismar, död s. å. 13/11 och begraven 1663-09-13 i Riddarholmskyrkan .
  • Carl, född 1661-05-24 i Stockholm, död där s. å. 17/6 och begraven 1663-09-13 i Riddarholmskyrkan .
  • Adam, döpt 1663-10-27 i Stockholm. Fänrik vid livgardet 1681. Löjtnant därst. 1686-07-05. Fick 1689-10-29 tillstånd att gå i främmande tjänst. Död troligen ogift 1690 i Paris och slöt således ätten.
  • En son, för honom ringdes 1677-07-12 i tyska kyrkan i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: