Von Schinkel nr 2264

Från Adelsvapen-Wiki

2264.jpg

Adliga ätten VON SCHINCKEL nr 2264 †

Adlad 1818-05-11, introducerad 1819. Utdöd 1840.

Ätten uppgives vara en gren av en gammal adlig släkt, som redan 1575 förekommer i Pommern och Mecklenburg och i vapnet förde ett till höger vänt harneskklätt ben, vars nedre del var beklätt med en svart kragstövel, försedd med en sporre av silver i rött fält.

Christoffer Schinkel. Godsägare i Holstein. Gift med Eleonora Havermann.

Barn:

  • Johan Schinkel. Borgare i Dargun i Mecklenburg. Gift med Sara von der Wulle.

Barn:

  • Isak Schinkel. Ålderman vid bryggarekompaniet i Stralsund. Gift med Anna Regina Bluhm, dotter av pastorn i Brandshagen N. N. Bluhm och N. N. Döling.

Barn:

  • Nikolaus Schinkel, född 1704. Kamrerare i Stralsund. Rådsherre 1747. Avsked 1767, sedan han förlorat sin förmögenhet. Död 1768. Gift 1:o 1728 med Barbara Regina Richter, dotter av köpmannen i Barth Jakob Richter. Gift 2:o 1731 med Johanna Maria Tielcke, född 1713, dotter av syndicus i Stralsund Johan Joakim Tielcke.

Barn:

  • 2. David Schinkel, adlad Schinkel, men ej introducerad, född 1743 i Stralsund. Kom till Sverige 1760 och blev sedan chef för firman Philip von Bippen & C:o i Stockholm. Ledamot av direktionen för sjömanshuset i Stockholm 1773 och av konvojkommissariatet 1777. RVO 1788. Kommerseråds titel 1789. Erhöll resolution på adelskap 1790-12-22, men uttog aldrig något diplom. Död ogift 1807-06-12 i Stockholm och begraven i Vallstanäsgraven i Norrsunda kyrka, Stockholms län. Han hade med Margareta Fredrika Sandberg nedanstående son Johan Fredrik, vilken genom resolution 1805-02-27 legitimerades såsom äkta barn och till vilkens förmån han 1805-04-16 och 1806-05-31 stiftade det stora Schinkelska fideikommisset, bestående av Axmars, Vifors och Viksjö bruk i Gästrikland, Vallstanäs gods i Norrsunda socken samt husen vid Kornhamn och Lilla Nygatan i Stockholm, med nrs 118 i kvarteret Cerberus och 119 1/2 i kvarteret Charon, jämte möbler och inventarier och ett fideikommisskapital av 250,000 kronor. Hans porträtt och porträttbyst finnes på Axmars bruk.

Barn:

  • Johan Fredrik Schinkel, adlad von Schinckel, till Vallstanäs i Norrsunda socken, Stockholms län, Axmars, Vifors och Viksjö bruk i Hamrånge socken, Gävleborgs län samt husen nr 2 vid Kornhamn och nr 20 vid Lilla Nygatan i Stockholm. Född 1791-11-18 i Stockholm. Student i Uppsala 1802. Ägare av de betydliga lant- och bruksegendomar, vilka i arv tillfallit honom efter fadern. Adlad 1818-05-11 (introducerad 1819-04-17 under nr 2264). Kammarherre. Död 1840 och slöt själv på svärdssidan sin adlade ätt samt ligger jämte sin fru och dotter begraven på Norrsunda kyrkogård. Gift 1813-01-19 med Sofia Christina Lychou, född 1793, död 1839, dotter av grosshandlaren i Stockholm Casten Lychou och Beata Christina Bähr.

Barn:

  • Beata Sofia, född 1813-10-09, död 1843-08-04 på Djurgården vid Stockholm. Gift 1838-05-26 med översten Bernt Bergman, adlad von Schinkel nr 2315, född 1795, död 1882.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.