Von Schütz

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Skytte till Kurckull och Munknäs

Vapen: En svart örn ståendes på en blå skyfläck uti ett gåll fält. Ofvanpå skiölden en öppen tornerhielm. Hielmtäcket med gult och blått fördelt och på hjelmen en förgylt crona med två svarta örnevingar. I Carlskölds vapenbok är detta vapen oriktigt tilldeladt slägten Skytte i Finland, n:o 81.

TAB 1

Gerdt von Schütz, arfherre till Fall. Gift med Anna Oberlaker tili Udenküll.

Son:

Gerdt von Schütz, arfherre till Fall. Gift med Dorotea Wrangel; dotter af Morits Wrangel tili Rujel och Barbara von Zwibeln.

Son:

Gerdt von Schütz, naturaliserad Skytte, arfherre tili Kurckull, Munknäs, Forel, Kelküll, Sattila och Sulkova; ryttmästare och understallmästare hos k. Gustaf Adolf; naturaliserad svensk adelsman 1627 d. 9 Juni, då han samma dag erhöll förläning på Kurckulls gods med underlydande hyar i Wesenbergs län i Wierland. Gift med Kristina Freijtag: dotter af svenske ståthållaren i Narva Evold Johansson Freijtag till Hastfehr och Katarina Hansdotter (Lepasätten) till Lepas i Finland.

Son:

Evald (von Schütz), arfherre till Kurckull; Munknäs, Forel, Kelküll, Sattila och Solkova, öfverste för ett svenskt kavalleriregemente; stupade på ett parti i Schlesien 1641 i Juli. Gift med Ester von Ileukingen; dotter af kurländska geheimerådet Herman von Heukingen till Terpentin, Wehnen och Azil med Elisabet von Branden af huset Sievers och Kokhusen.

Son:

Evald Gustaf (von Schütz), arfherre till Kurckull, Munknäs, Forel, Kelküll, Sattila och Solkova, f. 1641 13/g, posthumus i Frankfurt an der Oder; page hos drottning Kristina; volontär först vid öfverste Wittkops, sedan vid öfverste Puttkammers regemente 1656; adjutant vid öfverste Anders Plantings regemente 1657; kornett 1658; ryttmästare vid öfverste Klas Johan Baranoffs regemente 1675; afsked s. å.; bivistade belägringen af Köpenhamn och slaget vid Lund, der han blef blesserad; † 1684 16/7 i Reval. Gift 1665 med Margareta Engdes, lefde enka; dotter af svenske ryttmästaren och estländska landtrådet Hans Engdes till Pöddes, Visus och Taubenhoff.

Barn:

Tre söner och en dotter, † före fadren.

Adam Johan (von Schütz) 1684.

Gerdt Evald (von Schütz) 1684.

Kristina Ester (von Schütz) 1684.

Benlct (von Schütz) 1684.

Fabian Reinhold (von Schütz) 1684.

Evald Gustaf (von Schütz), ryttmästare. Gift 1707 17/i2 me4 Anna Dorotea von Bellingshausen, i hennes andra gifte, † 1774; dotter af landtrådet Tönnes Johan von Bellingshausen och Dorotea Eugdes; samt enka efter kaptenen Otto Reinhold Wrangel till Waschel.

Margareta Elisabet (von Schütz), ogift 1684. Gift med Bernhard Fredrik Rosenthal, af en adlad men ointroducerad ätt, f. 1672, † 1784.

Medlemmar af slägten utan kändt samband med stamfadren:

Anna Elisabet von Schütz. Gift 1787 med kollegiirådet (frih.) Johan Gustaf von Bellingshausen, i hans 1:a gifte, f. 1759, f 1820.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.