Von Sahlfelt nr 636

Från Adelsvapen-Wiki

0636.jpg


Adliga ätten von Sahlfelt nr 636 †

Adlad 1651-10-12, introducerad 1655. Utdöd.

Denna ätt har intet känt samband med adliga ätten Sahlefelt. Enligt riddarhusgenealogien dog Henrik von Sahlfelt 1667 i Göteborg och begrovs där 1667-12-12 samt gifte sig 1645-11-09 i nämnda stad med Hilken Stidden, född 1625, död 1685 och begraven 1685-12-03. Dessa uppgifter, vilka äro hämtade ur Göteborgs Kristine kyrka s böcker, hänföra sig dock till en helt annan Henrik Sahlfelt, tillhörande en borgarsläkt med detta namn, som vid denna tid var bosatt i nämnda stad. Enligt Kneschke. Neues deutsches Adels-Lexicon ägde ätten 1649 och ännu 1679 Steinwehr vid Greiffenhagen i Pommern. Vid 1726–27 års riksdag satt herr Johan Carl Blix och vid 1734 års riksdag herr Johan Psilanderhielm såsom fullmäktige för ätten på riddarhuset, men sedan har ingen för densamma bevistat riksdagarna, vilket ger anledning förmoda, att densamma snart därefter utslocknat.


  • Henrik Sahlefelt, adlad von Sahlfelt. Född i Stralsund. Student i Uppsala 1630-10-29. Kanslist i kunglig kansliet 1634-10-26. Kansliskrivare i riksarkivet under de följande åren (Br.). Assessor i Göta hovrätt 1639-05-29, men kom ej att göra tjänst i Göta hovrätt. Generalauditör för pommerska staten 1639-12-04. Tillika 1643-05-08 generalauditör i Hinterpommern och för de Neumarkiska garnisonerna. Konfirmationsfullmakt 1646-09-15. Adlad 1651-10-12 (introducerad 1655 under nr 636). Död 1656-10-27 på Steinwehr (Notifikationskort [At (L)].) i Pommern och begraven 1657-08-30. Gift med Birgitta Zynth (Notifikationskort [At (L)].) i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rektor primarius vid Stockholms storskola Nikolaus Plantinus). (Notifikationskort [At (L)].)

Barn:

  • En son, döpt 1647-09-24 i Alt-Stettin, död där 1647-09-25.[Notifikationskort [At (L)].]

Utan känt samband med ättefadern.


  • N. N von Sahlefelt, levde 1798 i Stralsund. Gift med majoren N. N von Netzow.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.