Von Rothausen nr 1027

Från Adelsvapen-Wiki

1027.jpg


Adliga ätten von Rothausen nr 1027 †

Adlad 1682-11-20, introd. 1682. Utdöd.


  • Denna ätt härstammade från Riga, varest flera av den adlades förfäder med gott lovord beklätt rådsämbeten och andra stadens högre tjänster. En broder till den adlade Joakim Rothausen, kaptenen Jürgen Rothausen, blev redan 1675-08-10 adlad, men hans ättegren blev icke introducerad. (SK.) Under Carl XII:s krig funnos tre officerare von Rothausen i svensk tjänst vid livländska regementen : Georg, född 1674, kapten vid livländska lantdragonskvadronen. Hans Jakob, kapten vid Albedyhis dragonregemente, sedan överste i rysk tjänst, gift men död barnlös 1744, samt Jakob Henrik, major vid Meijerfeldts dragonregemente med överstes avsked ur svensk tjänst, som ännu 1738 levde i Riga, men till vilken av de adlade bröderna de voro söner är ej känt. Ätten, som sannolikt utdog före medlet av 1700-talet, är icke inskriven i livländska adelsmatrikeln.
  • Georg Rothausen. Var död redan 1652. Gift med Dorotea Rigeman, död 1667-03-06 och begraven 1668-02-02 i domkyrkan, Riga, dotter av en borgmästare Rigeman i Riga). Hon tillpantade sig 1652 (H. von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1836).) och 1660 för 10000 thaler av Hans Rotkirch dennes donationsgods Köllitz i Kannapä socken.

Barn:

  • Joakim Rothausen, adlad von Rothausen, till Nursi i Rauge socken, Livland, som han erhöll genom sitt gifte, samt pantherre till Köllitz. Född 1634 (At (L).) i Riga. Kanslist hos svenska extra ordinarie envoyén vid riksdagen i Frankfurt am Main 1658, riksrådet Mat. Björnklou. Assessor i lanträtten i dorptska kretsen 1660-08-31 och i överkonsistorium i Livland 1678-07-05. Adlad 1682-11-20 (introducerad, 1682 under nr 1027). Född 1683. (At (L).) Han hade dessutom förrättat åtskilliga ertra kommissioner. Gift med (At (L).) Vendela von Helmersen, född 1629, död 1703, dotter av (H. von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1836).) assistentrådet i Livland Paul Helmes, adlad von Helmersen 1643-08-01 men ej introducerad, och hans 1:a fru Elisabet von Dreiling, likaledes av en adlad, men ej introducerad ätt.

Barn:

  • Catharina Elisabet, död 1700-10-16. Gift 1688-03-06 med överstelöjtnanten vid Schreiterfelts dragonregemente, översten Carl Otto von Freymann, av en 1666-08-20 adlad, men ej introducerad ätt, till Schreibershof, och Nursie, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1718-07-11 med Dorotea Elisabet von Uexküll i hennes 2:a gifte, begraven 1728-03-07), född omkring 1660, död 1729-11-16. [Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil: Livland, h. 1 (1929).]
  • Dorotea, död 1710. Gift 1:o med assessorn Anton Christiani, adlad von Stenfelt 1676-03-20, men ej introducerad, död 1697. Gift 2:o med överstelöjtnanten Barthold Meijer, adlad Meijercrantz 1688-03-21, men ej introducerad. Född 1710-07-00 under Rigas belägring, brorson till generalmajoren Valentin Meijer, adlad von Meijer. [Riga.]
  • Anna, född 1671-02-11, död 1715-05-14. Gift med översten för livländska adelsfaneregementet Otto Johan von Rosen, stupade 1708-09-29 i slaget vid Liesna. [At (L).]
  • Paul Georg, pantherre till Köllitz. Student i Dorpat 1690 (At (P).). Med honom utdog ätten. [At (L).] Möjligen densamme som kaptenen Georg von Rothausen (se historiken).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.