:

Von Reiser nr 2050

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Reiser nr 2050 †

Naturaliserad 1761-10-02, introducerad 1776. Utdöd 1782-07-26.


  • Andreas von Raiser. 'Överste och kommendant i Lübeck. Reste sedan därifrån och nedsatte sig längre in i Tyskland. Han härstammade i rätt nedstigande linje från Andreas von Raiser, som, jämte sina båda äldre bröder Stefanus och Hjob, år 1557-03-13 av kejsar Ferdinand I erhöll renovation å gammalt adelskap'.

Barn:

  • Anders von Raiser, född 1653. Kom i svensk tjänst vid livgardet 1676 . Fältväbel vid livgardet. Kaptenlöjtnant vid svenska livregementet till fot 1700-01-10. Kapten vid svenska livregementet 1703-09-19. Låg i garnison i Göteborg, men sedan, 1709, i Wismar under prinsens av Hessen-Homburg kommando. Fången vid Wismar 1716-04-08, död 1716-05-18 i Boltenhagen i Mecklenburg och begraven i Clyser Ort. Bevistade kriget i Skåne under Carl XI:s tid. Gift 1:o med Elisabet Järpe . 2:o 1700 med Elisabet Myra i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1736-12-26 i Vadstena med kaptenen Anders Månsson Prytz, född omkring 1670, död 1738-01-25 i Vadstena ), född 1677, död 1737-02-06 i Vadstena, dotter av kaptenen Jonas Johansson Myra samt syster till kaptenen Peter Myra, adlad Silfvercreutz.

Barn:

  • 2. Anders von Raiser, adlad von Relser, till Lärkesholm i Örkelljunga socken, Kristianstads län. Född 1701-11-03 i Göteborg. Volontär vid svenska livregementet till fot 1715. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1718-11-30. Premiärlöjtnant i dansk tjänst 1738. Kaptenlöjtnant vid svenska livregementet till fot 1741. Kapten vid slesvigska regementet 1742 och vid drottningens av Danmark livregemente 1747. Avsked ur svenska tjänsten 1749-02-22 med kaptens n. h. o. v. Överstelöjtnants fullmakt i dansk tjänst 1752. Verkligt danskt etatsråd 1752. Naturaliserad svensk adelsman 1761-10-02 (introducerad 1776 under nr 2050). Kom 1766 tillbaka till Sverige och fick landshövdings n. h. o. v. 1766-12-19. RSO 1767-11-03. Död barnlös 1782-07-28 på sitt lustställe Bonne Esperance å Seland och slöt själv sin adlad ätt. 'Han bevistade 1716 blockaden av Wismar och kom 1716 med de efter kapitulationen frigivna av besättningen från Trawemunde över till Sverige, sedan de någon tid varit av ryska trupperna anhållna. Bevistade 1718 hela norska fälttåget och blev på morgonen samma dag konung Carl XII sköts av honom förordnad till fänrik, uti vilken beställning han också både uti aprocherna, på posteringar och å galärerna m. fl. ställen vågade livet för konung och fädernesland. Gjorde slutligen genom sitt testamente åtskilliga stiftelser ad pios usus i Skåne.' Gift i Veilby kyrka, Danmark med Agate Rodsten Urne i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1725-05-09 i Veilby kyrka med majoren Börje Walckendorf, av samma släkt som adlad ätten Walkendorff) (Da.), född 1707-06-21, i Holstein, död 1779-06-19 på Lärkesholm och begraven 1779-06-25, dotter av överstelöjtnanten i dansk tjänst Sivard Sivardsen Urne (av samma släkt som adlad ätten Urne) och Elisabet Sofia Trolle.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: