:

Von Hessenstein nr 82

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten von Hessenstein nr 82 †

Grevlig 1742-03-29, introd. 1743. Utdöd 1808-07-27.


TAB 1

Fredrik Vilhelm, greve von Hessenstein, furst von Hessenstein (son av konung Fredrik I i Sverige och grevinnan Hedvig Ulrika Taube, riksgrevinna, se vidare om henne grevl. ätten Taube Tab. 1), herre till Schmoll, Hohenfelde, Todendorf, Clamp och Vogelsdorf i Slesvig. Född 1735-03-05. Utnämnd 1741-02-28 jämte brodern Carl Edvard till tysk kejserl. riksgreve. Svensk greve jämte samma sin broder 1742-03-29 (introd. 1743 under nr 82). Överste i fransk tjänst. Överste för Östgöta infanteriregemente 1747-03-02. KmstkSO 1748-04-28. RoKavKMO 1755-11-24. Generalmajor 1756-11-16. Generallöjtnant 1759-11-15. General av infanteriet 1770-03-02. Det heliga romerska rikets riksfurste 1772-11-00. Svensk fältmarskalk och en av rikets herrar 1773-01-25. Riksråd samt generalguvernör i Pommern och Grelfswalds akademis kansler 1776-11-05. Förklarad för svensk furste 1785-04-23. Nedlade sina ämbeten utom det av fältmarskalk 1791-08-24. Fick avsked som generalguver­nör 1791-12-13. Fick i Sverige epitetet Durchlaucht 1799-06-25. Död ogift 1808-07-27 på sin egendom Panker i Holstein och slöt ätten.

TAB 2

Carl Edvard, greve von Hessenstein (broder till den föregående), till Tynnelsö i Överselö socken, Södermanlands län. Född 1737-11-12 i Stockholm. Jämte äldre brodern tysk kejserl. riksgreve 1741-02-28 och svensk greve 1742-03-29 (introd. 1743 under nr 82). Överste i hessisk tjänst 1745. Överste för ett värvat infanteriregemente och kommendant i Göteborg 1747-10-15. RSO 1748-04-28. Generalmajor 1759-04-04. RoKavKMO 1762-04-28. Generallöjtnant 1765-06-11. Död ogift 1769-04-02 i Paris och slöt själv sin ättegren.

Källor

[EÄRA; SBL:18 s761]

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: