:

Von Ellswichshusen nr 891

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Ellswichshusen nr 891 †

Adlad 1675-10-09. † 1683.

Henrik von Ellswich, adlad von Ellswichshusen, bördig från Tyskland, men född i Stockholm. Faktor i Nya Sverige i Amerika 1655. Kamrerare i generalguvemementet i Estland 1658-05-12. Assistansråds titel 1675-03-12. Adlad 1675-10-09. Assessor i borgrätten i Reval 1680-09-27. Död före 1683-10-27 utan barn och slöt själv sin ätt. Hans brorson, assessorn i Dorpats hovrätt Johan Henrik von Ellswich, anhöll 1688 att bliva adlad med farbroderns namn och vapen. Gift med Margareta Danckwardt, dotter av borgmästaren i Nyköping Joakim Danckwardt och hans 3:e hustru, Karin Vastedotter (samt syster till vice presidenten Henrik Danckwardt)

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: