:

Von Eggers nr 1913

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Eggers nr 1913 †

Adlad 1751-11-21, introd. 1752. Utdöd 1773-01-12.


  • Jakob Eggers, född i Holstein. Borgare och bagare i Dorpat. Död 1704. Gift 1704 med Sofia Margareta Krüger i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1713 i Vologda med kaptenen, friherre Knut Gustaf Sparre, född 1684. Död 1733), född 1690, död 1740, dotter av borgaren och bagaråldermannen i Dorpat Cajus Krüger.

Barn:

  • Jakob Eggers, adlad (och friherre) von Eggers, född 1704-12-14 i Dorpat. Blev på sitt 4:e år rysk fånge och förd till Archangel, där han sattes i den av doktor August Herman Francke inrättade barnskolan. Kom 1714 till Totma vid Suchoraströmmen, varest han undervisades i ryskan samt av några fångna svenska officerare i latin, franska och italienska, ävensom aritmetik och geometri. Sexternskrivare i ryska kansliet i Vologda 1720. Kom 1722 till Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1723-09-00. Sergeant vid Lencks regemente i Frankrike, sedermera Royal Suédois kallat, 1725. Avsked 1728. Konduktör vid fortifikationen i Sverige 1730. Adjutant därst. 1731-12-04. Kapten vid konung Stanislai av Polen livdragoner i Danzig 1734-01-06. Artillerikapten i Hessen-Cassel 1735-02-18. Löjtnant vid fortifikationen i Sverige s. å. 12/12. Kapten vid sachsiska infanteriregementet 1737-06-26. Major vid sachsiska ingenjörkåren 1740-08-30. Kapten vid fortifikationen i Sverige s. å. 3/8. Generalkvartermästarelöjtnant, så i svensk som i sachsisk tjänst. Förste överadjutant 1743-09-02. Överstelöjtnant vid sachsiska ingenjörkåren 1745-04-29. RSO 1748-11-07. Sachsisk överstefullmakt 1749-12-31. Chef för fältbrigaden i Sachsen 1751. Adlad s. å. 21/11 (introd. 1752 under nr 1913). Utländsk LVA 1751-11-30 men 1752-03-14 flyttad bland de inländska ledamöterna. Överstelöjtnant vid fortifikationen i Sverige 1752-01-28. Generalkvartermästarelöjtnant vid fortifikationsbrigaden i Stockholm 1753-01-28. Överste vid fortifikationen i Stralsund 1755-06-02. Överkommendant i Danzig 1758-08-18. Generalmajor. KSO 1769-11-27. Friherre 1772-05-27 (ej introd.). Död ogift 1773-01-12 i Danzig och slöt själv sin ätt. 'Han var en utmärkt skicklig officer och mycket brukad, så i svensk som utländsk tjänst, samt anförtroddes 1747 att handleda de båda sachsiska prinsarna Xavier och Karl i krigsvetenskaperna.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: