:

Von Dunten nr 721

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Dunten nr 721 †

Adlad 1663-10-31, introd. 1664. Sannolikt utdöd.


1Al.

Ätten anses härstamma från Hildesheim och utbredde sig i Östersjöprovinserna. Ytterligare två medlemmar av densamma blevo adlade i Sverige, nämligen borgmästaren i Riga Jürgen Dunte 1653-05-12 och handelsmannen därst. Martin Dunte 1654-03-18. Sambandet mellan dessa sinsemellan och med nedanstående Jobst Dunte är ej känt. Martin Dunte von Duntons ättling Otto Magnus von Dunten upphöjdes i romerskt riksgrevligt stånd, men denna ätt utdog 1878 [SK]. – Den i Sverige introducerade ätten är icke inskriven på något av de baltiska riddarhusen.


Jobst Dunte. Handlande i Reval, fick 1630-05-29 av konung Gustaf II Adolf i förläning Kegels gods och län i Harrien i Estland för fordringar av kronan1. Död före 1638. Gift med Anna Becke, som levde änka 1638, begraven 1658-01-12 i Reval.

Barn:

  • Magdalena, † 1709, gift med kaptenen Anders Conrad von Vegesack, född 1645, † 1694.
  • Gotthard Dunte, adlad von Dunten. Kom i tjänst 1655. Bevistade stormningen av Köpenhamn 1658. Major till häst. Adlad jämte brodern 1663-10-31 (introd. 1664 under nr 721). Var gift Magdalena Schwan.
  • Ludvig Dunte, adlad von Dunten, till Kegel. Fänrik vid von Fersens regemente 1654. Adlad jämte brodern 1663-10-31 (introd. 1664 under nr 721). Kapten vid Skaraborgs regemente 1670-02-23. Majors titel 1676-02-24. Var gift.

[EÄrätt; RhCD]

Utan käpt samband

Gertruda Elisabet von Dunten, fick understöd av flyktingkommissionen 1716, g. m. N.N. Baumgarten, löjtnant, † innan 1712.

[FFiS sl4,97]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: