Von Breda nr 2228

Från Adelsvapen-Wiki

2228.jpg


Adliga ätten von Breda nr 2228 †

Adlad 1812-04-06 enligt § 37 R.F, introducerad 1814. Utdöd 1835-09-27.

Denna ätt härstammar från Brabant, där åtskilliga utmärkta målare av detta namn, såsom Alexander, Jan, Pieter och Frans van eller von Breda, gjort sig namnkunniga. Under tsar Peter I tjänte en amiral von Breda, och i Schlesien finnas baroner och i Bömen grevar med detta namn.


TAB 1

Jan den onde (den gamle) van Breda. Levde i början av 1500- talet.

Barn:

 • Jan de jonge (den unge) van Breda, född 1524. Domare. Död 1610 [Öä].

Barn:

 • Pieter von Breda, den äldste, född 1568. Borgmästare i Hamburg. Död 1621 [Öä].

Barn:

 • Pieter von Breda, den äldre, född 1600, död 1643. Bodde i Hamburg [Öä]. Gift med Judit Willoukou, född 1612, död 1643, dotter av en överste Willoukou.

Barn:

 • Pieter von Breda, den yngre, född 1638-12-29 i Hamburg. Kom till Sverige och blev grosshandlare i Stockholm. Död 1717-10-21 i Amsterdam. Gift 1673-09-18 i Stockholm med Alida Hidding i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1656-01-13 i Stockholm med vinhandlaren i Stockholm Laurentz Op de Camp från Amsterdam, född 1624, död 1667), född 1635, död 1722, dotter av handlanden i Stockholm Lukas Hidding och Sara von der Plaes [Öä].

Barn:

 • Lukas von Breda, den äldre, född 1676-04-18 i Stockholm. Blev, efter studier i Holland, Tyskland och Frankrike, en god porträtt-, historie- och landskapsmålare. Död 1752-04-09 i Stockholm. Gift 1718 med Elisabet Buchholtz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711 med sidenfärgaren i Stockholm Arnold Ziese, i hans 2:a gifte, född 1670, död 1717), född 1692, död 1729-07-21, dotter av vice kapellmästaren Gottfrid Buchholtz och Gertrud Horleman, syster till intendenten Johan Horleman, adlad Hårleman [Öä].

Barn:

 • Lukas von Breda, den yngre, född 1726-09-11 (22/9) i Stockholm. Dispaschör vid sjöassuranskompaniet i Stockholm. Död 1799-06-20 i Stockholm. 'Han ägde, utan att egentligen vara artist, vidsträckta insikter i de fria konsterna, för vilka han hade en varm känsla och om vilka han även skrivit åtskilliga avhandlingar, vadan han ock 1778 valdes till ledamot i målare-och bildhuggareakademien. Riktade fäderneslandet med dyrbara målningar av stora mästare och lade grunden till den betydliga samling, hans son sedan hade.' Gift 1753 med Johanna Cornelia Piper, född 1725-06-02, död 1777-01-10, dotter av grosshandlaren i Stockholm Johan Piper och Maria Petersdotter Starbus. 'Denne Piper lämnade till konung Carl XII:s disposition flera skepp, för vilka han sedermera icke fick ersättning.'

Barn:

 • Carl Fredrik von Breda, adlad von Breda, född 1759-08-16 i Stockholm. Först agré 1790, sedan ledamot 1791 av målare- och bildhuggareakademien. Professor i teckning vid målare- och bildhuggareakademien 1796. RVO 1807-06-28. Adlad 1812-04-06 enligt 37 § R.F. (introducerad 1814-04-06 under nr 2228). Död 1818-12-01 i Stockholm. 'Han var en utmärkt porträttmålare. Gjorde i yngre åren, utan något publikt eller privat understöd, en vidsträckt konstresa i utlandet. Lämnade såsom receptionsstycke till målareakademien ett i London efter naturen målat porträtt av hans vän och gynnare, den store engelske målaren, presidenten i engelska akademien för de fria konsterna, riddaren Josua Reynolds. Har målat konung Carl XIII:s kröningstavla samt, förutom en mängd andra, lantmarskalkaporträtten av grevarna Brahe och Anckarsvärd samt friherre Lagerbring.' Gift 1781 med Inga Christina Enquist, född 1758-12-19, död 1838-10-04, dotter av lantbrukaren Abraham Enqvist och Margareta Olofsdotter.

Barn:

 • Adolf Fredrik, adelsman vid faderns död 1818. Född 1785. Major. Död 1832. Se Tab. 2.
 • Johan Fredrik, adelsman vid äldre broderns död 1832, född 1788-12-19 i London. Agré vid målare- och bildhuggareakademien 1812. Död ogift 1835-09-27 i Stockholm, och med honom utgick ätten.
 • Jenny Elisabet Charlotta, född 1795-02-17 i London. Stiftsjungfru 1816. Död 1840-07-07 i Stockholm. Gift 1823-06-23 med överstelöjtnanten vid Västerbottens fältjägareregemente, RSO, Per Anders Blom i hans 1:a gifte (gift 2:o med Hedvig Gustava Tivander), född 1791-12-20 i Karlskrona, död 1853-12-28 i Stockholm.
 • Christina Maria Jakobina, född 1799-05-25 i Stockholm, död där 1800-09-17.

TAB 2

Adolf Fredrik (son av Carl Fredrik von Breda, adlad von Breda, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1818. Född 1785-10-17 i Stockholm. Elev vid målare-och bildhuggareakademien 1801. Löjtnant vid Östgöta lantvärn 1808-04-27. Kapten vid Östgöta lantvärn 1808-05-05. Efter flera erhållna belöningar vid akademien konduktör vid kungl. museum 1810-03-14. Löjtnant i armén 1810-05-01, underlöjtnant vid fältmätningskåren 1810-09-18. Kaptens n. h. o. v. 1815-06-20. Major. Död 1832-09-27 i Stockholm. Gift 1831-12-31 med Helena Fredricsson, född 1796, död 1847-12-12.

Barn:

 • Oscara Josefina Christina född 1827. Gift 1851 med rektorn vid Alingsås elementarläroverk, fil. doktorn Martin August Vilhelm Kullberg, född 1817-03-31 i Lund, död 1867-12-05 i Alingsås.
 • Jenny Charlotta Helena, född 1830-05-28, död 1859 i Falköping. Gift 1852 med stationsinspektoren Claes Adolf Uggla, född 1829, död 1897.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.