Von Borneman nr 1783

Från Adelsvapen-Wiki

1783.jpg


Adliga ätten VON BORNEMANN nr 1783 †

Adlad 1691-06-20, introducerad 1726. Utdöd på 1700-talet.

Ätten introducerades på riddarhuset i Riga under nr 108 bland svenska tidens adel men är även i Livland utdöd.


TAB 1

Melchior von Bornman, till Sehlen (Sellenhoff) i Salisburgs socken, Livland, som han erhöll med sin fru och vara han erhöll Gustaf Adolfs konfirmation (Reval.) 1629-05-29, Darsen och Treppenhof, båda i Adsels socken Livland, vilka han erhöll i donation av Gustaf II Adolf (Reval.) 1632-06-17. Tjänade sig upp i svensk tjänst från gemen till ryttmästare för konung Gustaf II Adolfs livkompani till häst. Död 1638 vid Erfurt. 'Han härstammade både på fädernet och mödernet av en urgammal adlig släkt i Tyskland, men varom bevisen, dem han bragt med sig till Livland, blevo 1675, jämte en stor del av hans egendom, av en mordbrännare lagda i aska.' Gift med Margareta Johansdotter Krause i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Otto Christoph Lysander) (Riga.), död (Riga.) 1648-05-07, dotter av Johan Krause till Sehlen.

Barn:

  • Anders, adlad von Bornemann, till Darsen och Treppenhof. Född 1634 (Riga.). Ryttare vid livländska adelsfanan 1655. Korpral vid livländska adelsfanan 1656. Avsked 1663-02-03. Kornett vid generalen friherre Volmar Wrangels värv. regemente till häst 1674-11-14. Adlad 1691-06-20 (sonen introducerad 1726 under nr 1783). Död 1692. 'Han fick på ett parti under polska kriget sju blessyrer i huvudet samt åtskilliga svåra skott i kroppen, varav några kulor ej kunde utskäras.' Gift med Anna Sibilla von Freijman, av livländsk adel.

Barn:

  • Johan Melker, född 1676 i Livland. Korpral vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1693. Kvartermästare vid livländska kavalleriregementet 1697. Regementsadjutant 1699. Kornett 1700. Löjtnant 1701-01-12. Ryttmästare 1702. Ryttmästare vid livländska adelsfanan 1703. Kapten för ett kompani av Schreiterfelts dragoner, vilket kompani han av egna medel uppsatte 1704. Konfirmationsfullmakt 1705-07-18. Ryttmästare vid livregementet till häst 1712-03-17. Livdrabant 1718-10-12. Korpral vid livdrabanterna 1719-06-22. Överstelöjtnants titel 1726-05-27 med tur från 1723. Konfirmationsfullmakt 1731-03-15. 1.korpral 1732-12-01. Kvartermästare 1735-04-23. Sekundlöjtnant 1740-09-02. Premiärlöjtnant (överste) 1745. RSO 1748-09-26. Död ogift 1755-04-21, i Stockholm. 'Han tog vid Pejpussjön några ryska lådjor, vilka sedan förvarades på arsenalen i Stockholm. Var med i träffningen vid Liesna, slaget vid Poltava och belägringen av Fredrikshald.'
  • Christina Elisabet, född tvilling (Riga.) 1680-06-28. Gift med löjtnanten Johan Hoffstein.
  • Sofia Eleonora, född tvilling 1680-06-28. Gift med ryske överstelöjtnanten Otto Gerhard von Laudon i hans 2:a gifte. Hon blev moder till den berömde Österrikiske fältmarskalken, friherre Gideon Ernst von Laudon, född 1717, död 1790 [Riga.].

TAB 2

Martin Vilhelm (son av Anders von Bornman, adlad von Bornemann, Tab. 1), född omkring 1690. Kom i tjänst 1705. Löjtnant vid Schreiterfelts dragonregemente 1708. Kaptens avsked 1723-05-28. Levde ännu 1747, men var död 1750. (Riga.) Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Sibirien, därifrån han återkom 1722. Gift med Catharina Gertruda von Gavel, död 1768-09-00. (Riga.), dotter av löjtnanten Carl Gustaf Gavel, adlad von Gavel, och hans 3:e fru Anna Helena von Tiesenhausen.

  • Barn: (Riga.)
  • Anna Helena, levde 1755. Gift med ordnungsrichtern Adam Johan von Tiesenhausen.
  • Maria Vilhelmina, levde 1755.

TAB 3

Carl Andreas (son av Martin Vilhelm, Tab. 2), till Treppenhof. Var fänrik i rysk tjänst vid Kasanska regementet 1755. Kapten. Levde 1765. Slöt troligen ätten på svärdssidan. Gift med N. N. von Kahlen, dotter av kaptenen von Kahlen till Lehrten och Seltinghof.

Barn:

  • Catharina Dorotea, till Treppenhof, vilket hon sålde 1791. Gift 1785-02-28 med kyrassiäröversten Alexander von Essen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.