Urqvard nr 423

Från Adelsvapen-Wiki

0423.jpg


Adliga ätten Urqvard nr 423 †

Natural. 1648-04-12, introd. 1650. Troligen utdöd 1656. En Henrik Urqvart var 1644 fänrik i svensk tjänst1


1At (L). 2Af. 3Ckg. 4Um.

  • Johan Urquhart, natural. Urqvard, till Skäggesta i Börje socken, Uppsala län, som han erhöll i förläning 1645-05-19 och 1646-04-18 och bebyggde till säteri 16502. Tillhörde en gammal skotsk adlig ätt och inkom med något av de värvade regementena i början av 1630-talet. Var 1635 kaptenlöjtnant vid Johan Skyttes regemente. Kapten därst. 1636. Assistent åt kommendanten på Neumünde skans 1643-08-23. Major vid livgardet 1645-05-14. Överstelöjtnant därst. 1647-04-08. Natural, svensk adelsman 1648-04-12 (introd. 1650 under nr 404, vilket sedan ändrats till nr 423). Överste för M. G. De la Gardies livregemente till fot samt kommendant i Birsen i Livland 1655. Var död redan på våren 16563 och slöt troligen själv sin ätt på svärdssidan. Gift med Isabella Kinninmund, född i Skottland, dotter av William Kinninmund samt syster till Patrik och Tomas Kinninmund, adlade Kinnemond.

Barn:

  • Isabella. Gift med friherre Christoffer Bernhard von Löwenwolde, till Ayasch och Murrikas i Treydens socken, Livland.
  • ?Tomas Urquhart. Student i Uppsala 1654-09-00.4

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.